Sivut

keskiviikko 5. kesäkuuta 2013

Sijoitusyhtiön perustamisesta


Kuva: fueldesign.co.za
Pääoma- ja osinkoverotuksen merkittävä kiristyminen on varmasti aiheuttanut useammassa suomalaisessa ajatuksia siitä, millä konstein verojen maksua pystyisi tulevaisuudessa hillitsemään. Perinteisesti verosuunnittelun välineinä on voinut käyttää esimerkiksi osingot uudelleen sijoittavia rahastoja (+ETF) sekä sijoitusvakuutuksia. Vakuutusten sisään paketoitujen sijoitusten osingoista ja myyntivoitoista ei tarvitse maksaa veroja vasta sitten kun nostomäärät vakuutuksesta ylittävät sinne sijoitetun pääoman, joten niiden veroetu kiinnostaa varsinkin paljon voitollisia kauppoja tekeviä sijoittajia. Näiden sijoitusvakuutusten huonona puolena on kuitenkin se, että niiden ylläpitämiseen liittyy kuluja ja niiden etuja on leikattu viime aikoina mm. lahjaverotuksen osalta. Lisäksi sijoitusvakuutuksen edut tulevat esille vasta huomattavien vuotuisten myyntivoittojen kohdalla, joten ihan pienellä ja tuottamattomalla salkulla vakuutusta ei kannata edes harkita. (Lue lisää sijoitusvakuutuksesta KTR blogista).

Samaan aikaan kun pääoma- ja osinkoverotusta ollaan kiristämässä, niin yhteisöveroastetta ollaan laskemassa. Yksityishenkilön veroprosentin ollessa esim. myyntivoitoista 30/32%, niin yhtiömuodossa näistä tuloista maksetaan tulevaisuudessa ainoastaan 20 prosenttia veroa. Myös osinkoverotuksessa yhtiömuoto tulee halvemmaksi kuin  henkilöverotuksen piirissä. Yhtiömuodossa ainoastaan 75% saaduista osingoista on veronalaista, joka johtaa yhdessä alemman yhteisöverokannan (vrt. henkilöverotus) perusteella matalampaan osinkoverotukseen. Oma lukunsa on tietysti yli 10% listatusta yrityksestä omistavat yhtiöt, jotka eivät maksa osinkoveroa laisinkaan.

Edeltävä varmasti houkuttaa yksityisiä henkilöitä perustamaan pien- tai ns. holding- yhtiöitä arvopaperikauppaa varten, jolloin veroaste laskisi peräti 10-12%! On siten sanomattakin selvää, että myös allekirjoittanutta kiinnostaa sijoitusyhtiön perustaminen. Olenkin tutkinut hieman asiaa ja kysellyt eri lähteistä mitä vaatisi oman sijoitusyrityksen perustaminen.


Yhtiön perustamisesta

Sijoitusyhtiön perustaminen, aivan kuten minkä muunkin tahansa osakeyhtiön, vaatii vähintään 2500 euroa pääomaa. Oman pääoman vaatimus ei siis ole suuri ja miltei jokainen sijoittaja voi ainakin teorian tasolla olla potenttiaalinen yrityksen omistaja. Pelkän alemman verotuksen ohella yhtiömuodossa tehtävässä sijoitustoiminnassa etuja tuo seikka, että sen sisällä on huomattavasti helpompi vähentää kuluja kuin yksityishenkilönä. Esimerkiksi tietokone, nettikulut, matkakustannukset jne. voidaan vähentää täysmääräisesti yhtiön tuloista, koska se liittyy olennaisesti yhtiön harjoittamaan liiketoimintaan. Henkilöverotuksen puolella sijoittaja ei todennäköisesti pysty vähentämään täysmääräisesti kaikkia kuluja, koska verottaja voi katsoa sijoitustoiminnan olevan tosiasiassa liian suppeaa.

Sijoitusyrityksen perustaminen ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen prosessi ja sen perustamiseen liittyy useita asioita, joita ei välttämättä heti tule ajatelleeksi. Netistä löytyy kyllä useammalta sivulta hyviä vinkkejä ja palveluita yrityksen perustamiseen, joka auttaa pääsemään alkuun perustamisen vaatimuksista. Halusin kuitenkin selvittää hieman tarkemmin yrityksen perustamisen käytäntöä ja sen pyörittämisen haasteista, joten kävin paikallisessa tilitoimistossa vierailulla. Käyntini tilitoimistossa oli erittäin mielenkiintoinen ja antoi hyvän kuvan esimerkiksi siitä, millaisia kuluja pienyhtiön perustamisesta ja sen ylläpitämisestä tulee olemaan. Alla listattuna potentiaalisia kuluja:

 • Yhtiön perustaminen netissä 330€ ja muuten  380€ + tilitoimiston työntekijän tuntipalkka (jos tarvitaan ammattiapua yhtiön perustamisessa. Katso ytj.fi 
 • Tilitoimisto
  • 30€ kuussa kiinteä korvaus (jos tarvitaan kuukausittaista kirjanpitoa)
  • 75 - 90 senttiä per vienti
  • 200€ tilinpäätös
 • Tilintarkastus
  • 200€ vuosi

Ensimmäisenä vuonna kulut näyttävät olevan suuremmat kuin seuraavina vuosina johtuen yrityksen perustamisesta aiheutuvista menoista. Seuraavina vuosina kulut ovat maltillisemmat, kun yhtiö on saatu jo jaloilleen ja kertakustannukset ovat katettu. Tottakai tilitoimiston ja -tarkastajan kulut nousevat varmasti vuosittain, joka pitää myös ottaa huomioon lopullisissa kannattavuus laskelmissa.

Haastatellussa tilitoimistossa sanottiin, että todennäköisesti pienen sijoitusyhtiön vientejä tulee niin vähän, että kuukausittaista kirjanpitoa ei tarvita. Lisäksi arvopaperikauppaan ja niiden omistukseen keskittyvän yrityksen ei tarvitse maksaa arvolisäveroa, joten tämäkin seikka laskee huomattavasti kirjanpidon tarvetta ja samalla kuluja.

Pientä epäselvyyttä kulujen suuredessa aiheuttaa tilintarkastusvelvollisuuden vaatimus. Lähtökohtaisesti pienyhtiönhän ei tarvitse tehdä tilintarkastusta, jos sen liiketoiminta ei täytä kahta seuraavista edellyksistä:

 • 100 000€ liikevaihto
 • 3 työtekijää
 • 200 000€ tase

Huomattavaa on kuitenkin, että esim. sijoitusyhtiössä tilintarkastusvelvollisuus saattaa todennäköisesti täyttyä, koska sen pääasiallinen toimiala on arvopaperikauppa ja arvopapereiden omistaminen. Deloitten sivulta poimittuna sama asia sanasta sanaan:

"Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava, jos yhteisön pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa". (Deloitte.com)

Edeltävässä lauseessa kysymyksiä herättää kohta "...huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa". Selvityksen alla on vielä se, että pois sulkeeko edeltävä kohta pois pienen holding-yhtiön tilitarkastusvelvollisuuden vai ei.


Sijoitusyhtiö vs. yksityissijoittaja

Tein pienen vertailun sijoitusyhtiön perustamisen kannattavuudesta verrattuna yksityissijoittamiseen. Sijoitusyhtiötähän ei kannata missään nimessä perustaa pelkän huvin vuoksi, vaikka se mielenkiintoista olisikin, vaan myös taloudellinen kannattavuus pitää ottaa huomioon. Kuten aiemmassa kappaleessa jo käytiin läpi sijoitusyhtiön perustamiseen ja yllä pitämiseen liittyviä kuluja, niin ihan pienellä pääomalla näin etukäteen ajateltuna ei yhtiötä kannata laittaa pystyyn. Kulujen lisäksi huomioon otettavaa on sijoittajan työntekijä/yrittäjä-statuksen läpikäynti sekä mahdolliset muut seikat, jotka vaikuttavat negatiivisesti päätökseen aloittaa yritystoiminta. Esimerkiksi sijoittajasta riippuen varojen lukkiutuminen yhtiön sisään voi olla sekä hyvä että huono asia. Vaikka yritykseen kirjattavat varat olisivatkin suhteellisen nopeasti nostettavissa ulos yrityksestä, niin joka tapauksessa yrityksestä ei ole niin helppo kotiuttaa varoja kuin omalta arvo-osuustililtä käyttötilille. Siten sijoitusyhtiöön sijoitettavat varat olisivatkin syytä olla ns. "kärsivällistä" varallisuutta.


Olen lähestynyt kannattavuus teemaa tarkemmin laskemalla muutaman esimerkki tilanteen, jossa sekä arvioitu tuotto että sijoitettava pääoma vaihtelevat. Alla olevat laskelmat on tehty seuraavilla olettamilla:
 1. Tuotto on peräisin arvonnoususta -> ei huomio osinkoja -> Salkku käytännössä tyhjätään ja täytetään uudestaan vuosittain
 2. Tuotto on bruttona -> ei sisällä kuluja kaupankäynnistä tai muita sijoittamisen kustannuksia
 3. Henkilösijoittajan pääomatuloveroja laskettaessa ei ole otettu huomioon 32% verokantaa yli 40 000 euron pääomatuloista -> Kaikki laskettu käyttäen 30% verokantaa
 4. Laskelma ei sisällä missä muodossa varat otetaan pois yhtiöstä


   yhtiö yksityinen    
Tuotto p.a brutto 10,0 % 10,0 %
Salkun koko 100000 100000
Vero% 20 % 30 %
Perustamiskulut 500

Tilitoimiston kulut p.a 300

Tilintarkastus 200

Kulujen nousu p.a 3 %

 

 
Vuosi Pääoma yhtiö Pääoma yksityinen Ero
1 107060 107000 60
2 115200 114490 710
3 123979 122504 1475
4 133448 131080 2368
5 143660 140255 3404
6 154675 150073 4602
7 166557 160578 5979
8 179375 171819 7556
9 193203 183846 9357
10 208121 196715 11406
11 224217 210485 13732
12 241584 225219 16365
13 260324 240985 19339
14 280545 257853 22691
15 302365 275903 26462

Kuviosta näkee, että 100 000 euron sijoituksella yhtiömuoto on ajanhetkestä 1 alkaen kannattavampi suhteessa henkilösijoittamiseen. Viidentoista vuoden aikana alhaisempi vero% antaa kivasti tukea korkoa korolle efektiin, jonka seurauksena tuottoeroa muodostuu kahden tapauksen välille yli 25 000€.

Seuraava esimerkki koskee hieman pienempää salkkua sekä maltillisempaa tuottoa.


  yhtiö yksityinen   
Tuotto p.a brutto 5 % 5 %
Salkun koko 50000 50000
Vero% 20 % 30 %
Perustamiskulut 500

Tilitoimiston kulut p.a 300

Tilintarkastus 200

Kulujen nousu p.a 3 %

 

 
Vuosi Pääoma yhtiö Pääoma yksityinen Ero
1 51080 51750 -670
2 52699 53561,25 -862
3 54370 55436 -1066
4 56094 57376 -1282
5 57874 59384 -1510
6 59712 61463 -1751
7 61608 63614 -2006
8 63566 65840 -2275
9 65587 68145 -2558
10 67672 70530 -2857
11 69826 72998 -3173
12 72048 75553 -3505
13 74343 78198 -3855
14 76712 80935 -4223
15 79157 83767 -4611

Kaavion perusteella voidaan sanoa, että alhainen sijoitettu pääoma yhdistettynä yrityksen kuluihin on tappava yhdistelmä verrattuna yksityisen sijoittajan saamaan kokonaistuottoon 15 vuoden ajalta. Ero yksityissijoittajan eduksi kasvaa vuosi vuodelta ja lopulta eroksi muodostuu yli 4500€.

Otetaan vielä yksi esimerkki kunnioitettavan kokoisesta 100 000 euron salkusta yhdistettynä vaikuttavaan 15% vuosituottoon.


   yhtiö yksityinen    
Tuotto p.a brutto 15,0 % 15,0 %
Salkun koko 100000 100000
Vero% 20 % 30 %
Perustamiskulut 500

Tilitoimiston kulut p.a 300

Tilintarkastus 200

Kulujen nousu p.a 3 %

 

 
Vuosi Pääoma yhtiö Pääoma yksityinen Ero
1 111040 110500 540
2 123940 122103 1838
3 138376 134923 3453
4 154531 149090 5441
5 172611 164745 7866
6 192847 182043 10804
7 215497 201157 14339
8 240849 222279 18571
9 269229 245618 23611
10 300999 271408 29591
11 336566 299906 36660
12 376383 331396 44987
13 420962 366193 54769
14 470872 404643 66229
15 526754 447130 79623

Kuten näemme esimerkistä, niin hieman suurempi alkupääoma yhdistettynä suureen tuottoprosenttiin tuottaa huomattavan eron kahden sijoitusmuodon välille - lähes 80 000€ ero lopullisessa tuotossa on todella merkittävä. Onko 15% tuotto yli ajan sitten mahdollista on täysin toinen kysymys, jonka jätän jokaisen itsensä arvioitavaksi.

Tein myös muita vertailulaskelmia siitä miten kannattavaa on sijoitustoiminta eri kokoisilla sijoitetuilla pääomilla sekä pääomantuottoasteilla yhtiön sisällä. Tästä voit ladata itsellesi kaikki laskelmat (Linkki) ja tehdä myös omia arvioita kannattavuudesta.Palkansaaja ja sijoitusyhtiö

Kuva: atinytoes.wordpress.com
Tämänkin blogin lukijoista varmasti monet saavat pääasiallisen tulonsa palkkatöistä vaikka sijoittaminen saattaa tuottaakin merkittäviä sivutuloja. Edelleen useammalle palkkatöistä saatavat varat ovat pääasiallinen tulo ja niiden menettäminen esim. työttömyyden kohdatessa vaikuttaa olennaisesti elämään. Sijoitusyhtiön perustamisella saattaa siten olla merkittävä vaikutus palkansaajan työttömyyskorvaukseen varsinkin sellaisessa tilanteesssa, jossa katsotaan henkilön olevan itse asiassa yrittäjä vaikkakin pääosa tuloista on tullut ansiotuloista. Työttömyysturvalain mukaan (1 luku, 6 pykälä) vaikuttavassa asemassa (hallituksen jäsen/toimitusjohtaja) yrityksessä toimiva henkilö ei ole enää oikeutettu palkansaajan työttömyysturvaan, jos hänen omistusosuutensa nousee yli 15 prosentin. Lisäksi hän ei saa yhdessä perheensä kanssa omistaa yli 30 prosenttiä yrityksestä, jos hän aikoo vielä olla työttömyysturvan piirissä. Edeltävä asettaa suurimmalle osalle suomalaisista esteen (ainakin henkisen, jos ei muuten) perustaa sijoitusyhtiö. Eihän kukaan halua menettää perusturvaansa vain muutaman säästetyn veroeuron vuoksi. Tilanne on tietysti täysin eri, jos sijoittaja katsotaan nyt jo yrittäjäksi tai hänelle on jo pystyssä pienyritys. Tällöin hänen ei tarvitse enää miettiä palkansaajan työttömyyteen liittyviä asioita.

Yksi toinen huomioon otettava asia on verottajan kanta sijoitusyhtiön liiketoiminnan laajuuteen. On nimittäin olemasssa vaara, että verottaja katsoo sijoitusyhtiön olevan perustettu vain alemman verokertymän vuoksi, jolloin verottaja saattaa sivuuttaa yhtiön kokonaan yhteisöverotuksessa. Sivuuttaminen saattaa aiheuttaa merkittävät veroseuraamukset varsinkin silloin, kun yritys on ollut jo muutaman vuoden pystyssä ja yritys on tehnyt voittoa toimintansa aikana. Yhtiön sivuttaminen on varsinainen vaara varsinkin sellaisissa yhtiöissä, joissa ei ole kuin yksi omistaja, joka harjoittaa satunnaista osakekauppaa. Tilitoimiston vinkki olikin perustaa yhtiö, jossa on enemmän omistajia kuin yksi. Tämä toisaalta mutkistaa hieman omistuskuvioita, jos yhtiössä on enemmän omistajia kuin pelkkä toimitusjohtaja/hallituksen puheenjohtaja.


Yhteenveto

Sijoitusyhtiön verotushyödyt ja kulujen vähennysoikeus ovat kiistattomia etuja yhtiömuotoisessa sijoitustoiminnassa verrattuna yksityishenkilöön. Kuitenkin palkansaajan asemassa olevien kannattaa harkita ainakin kahdesti kannattaako tosiasiassa yhtiöittää sijoitustoimintaa vai keskittyä työntekemiseen ja tavanomaisen sijoittamisen kautta vaurastumiseen. Varsinkin jos sijoittaja arvostaa palkansaajana ympäröivää yhteiskunnan suojaverkkoa, niin yrittäjäksi alkaminen on suuri hyppäys tuntemattomaan.

Kuva: atinytoes.wordpress.com
Itse olen aikalailla kahden vaiheilla yrityksen perustamisen kanssa. Yhtiön pystyyn laittaminen on toki ollut pitkään haaveena, mutta vielä tällä hetkellä arvelluttaa pääoman riittävyys sekä yrittäjäksi alkaminen. Toisaalta jossain vaiheessa on otettava hyppy tuntemattomaan, jotta pääsee nykyisestä "turva-alueesta" eteenpäin kohti uusia haasteita.


Ps. Sijoitusyrityksen perustamiseen liittyy myös muita merkittäviä tekijöitä, joita tämä kirjoitus ei käsitellyt juuri ollenkaan. Muun muassa miten osakepääoman ylittävä osa sijoituksesta kannattaa kirjata yhtiön taseeseen on suuri merkitys tulevaisuuden varojen jaon näkökulmasta (esimerkki tutkielma aihetta liipaten, Salo 2008).

20 kommenttia:

 1. Hei,

  Mielenkiintoinen ja ajankohtainen kirjoitus, jonka aihe kovasti pyörinyt omissakin mietteissä. Oletko tehnyt laskelmia pohjautuen erilaisiin osinko/arvonnousu suhteisiin? Osakkeiden veivaus edestakaisin ei ainakaan itsellä olisi kovinkaan mielekästä. Osinkojen korkoa korolle maksimointi olisi todennäköisempi skenaario.

  Terveisin,
  J

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Myös osinkoverotuksen yhteydessä sijoitusyhtiö on mielenkiintoinen vaihtoehto, koska pörssiyhtiöiden osingoista 75% on veronalaista tuloa. Näin ollen kokonais verorasitukseksi osingoista muodostuu yhtiölle 0,75*20% = 15% vs. yksityishenkilö 0,85*30/32% = 25,5/27,2%. Ero on merkittävä, mutta en ole vielä tehnyt tarkkoja laskelmia, kuinka se vaikuttaa kokonaisuuteen.

   Poista
 2. Pääomaahan tuo tarvitsisi että saisi vaivannäölle jotain palkintoakin. Itse joskus verouudistuksen myötä kanssa laskeskelin pikaisesti hyötyjä. 100k olisi melkein minimi. Enkä tosiaan tullut edes ajatelleeksi tuota yrittäjän statusta vs. palkansaaja ja varmasti kaikkia muitakin yllättäviä kuluja tulisi lisäksi.

  Lisäksi aikaa kuluisi varmasti yritystoiminnan pyörittämiseen paljon. (nytkin tähän harrastukseen menee melko ruhtinaallisesti aikaa :)), joten palkkatöissä käyminen vielä kylkeen voisi tehdä tiukkaa.

  Ihanteellistahan olisi, jos joskus saisi elantonsa sijoitustoiminnasta. Pääomia tämä vaatisikin sitten jo melko reilusti.

  Toisaalta voisihan yhtiön pääomaa leveroida jonkinverran.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Varmasti aikaa kuluu jonkin verran enemmän kuin tavalliseen yksityishenkilön sijoitustoimintaan. Varsinkin jos kirjanpidon tekee itse. Myös kulujen osuus saattaa olla suurempi kuin mitä olen laskelmissa tuonut esille. Suosittelen lukemaan läpi @joorinainen kommentit kirjoitukseeni liittyen Twitteristä.


   Sijoitusyhtiön maltillinen vivuttaminen on mielenkiintoinen mahdollisuus varsinkin kun korkomenot pystyy vähentämään tehokkaasti tuloksesta. Toisaalta tietysti riskiprofiili nousee...

   Poista
 3. hyvä tiivistelmä. itsekin harkitsin sijoitusyhtiön perustamista, mutta päätin pitäytyä kansalais-sijoittajana. hallituksemme epäkypsä tapa hoitaa verotusta johti kuitenkin omalla kohdalla johtopäätöksiin. en pidä salkussani kuin yhtä mojovaa osingonmaksajaa (sampo). allokoin tulevat pääomat yhtiöihin, jotka ostavat enemmän omia osakkeitaan kuin maksavat osinkoja (tiedostaen riskit).
  käytännössä tämä tarkoittaa ei-suomalaisia firmoja. esim. ostin tiistaina 5150 €:lla topdanmarkin osaketta. olin omalta osaltani, tosin pienessä mittakaavassa ulosmittaamassa kapitaalia suomesta. kumma kyllä, en tuntenut syyllisyyttä.

  VastaaPoista
 4. Kiitos kirjoituksesta.

  Sivuutit kokonaan yhden osa-alueen, tuloverotuksen kiertämisen. Omalta osaltani suurin hyöty sijoitusyhtiöstä on ollut työtulojen siirto tuloverojen alta, suoraan yhtiön sijoituspääomaksi. Olen siis joidenkin osa-aika työnantajien kanssa sopinut tekeväni työt alihankintana. Maksan töistä itselle muodollista palkkaa ja voitto jää sijoituspääomaan. Lisäksi korvaus työstä on yrittäjänä suurempi, kun työnantajalle ei muodostu palkan sivukuluja.

  Suurempi tulo yhdistettynä matalaan verokantaan muodostaa hyödyksi jo helposti 30-50% lisää sijotettavaa tuloa. Eikä ole aikomusta ottaa pääomaa pois yhtiöstä, eläkesäästämistä tämä on.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos hyvästä kommentista.

   Tulevaisuudessa olisi hyvinkin mielenkiintoista tehä yhtiön nimiin muutakin liiketoimintaa kuin sijoittamista. Tällöin mainitsemasi hyöty alemmasta vero% saataisiin maksimaaliseen käyttöön.

   Millaiset ovat suuruudeltaan yrittäjän pakolliset vakuutusmaksut?

   Poista
 5. Kommentoisin tuota tilintarkastuslain kohtaa "...huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa".

  Eli huomattavalla vaikutusvallalla viitataan oikeuskäytännössä lähtökohtaisesti yli 20% omistusosuuteen omasta pääoamsta tai äänivallasta. Eli tällaisen holding-yhtiön ei tilintarkastusvelvollisuuksista tarvitse huolehtia ellei ajatellut ostaa viidesosaa jostain pörssiyhtiöstä. Tämä edellyttäisikin sitten jo hieman enemmän pääomaa.

  Täten laskelmsita voi poistaa tilintarkastukseen liittyvät kustannukset.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos lisäyksestä.

   Tilintarkastusvelvollisuuden poistuminen on tottakai suuri rahallinen ja ajallinen säästö.

   Sijoitettava pääoma ei vielä "ihan" riitä ostamaan kohde yrityksistä noin suurta osaa, joten lähitulevaisuudessa tilintarkastuksen kulut voitaisiin ilmeisesti välttää sijoitusyhtiössä.

   Poista
 6. Yritystä perustettaessa kannattaa myös huomioida pankkikulut, jotka ovat huomattavasti kovemmat kuin yksityishenkilöillä.

  VastaaPoista
 7. Mites, olisiko mahdollista perustaa osuuskunta sijoitusyhtiö. Tällöin kun osuuskunnassa on vähintään 7 osakasta, heitä ei virallisesti lasketa yrittäjiksi ja työttömyysturva säilyy. Ajatuksia?

  VastaaPoista
 8. Yhtiö on ilmeisesti mahdollista perustaa juuri mainitsemallasi tavalla. Tällöin kuitenkin pitää tehdä selväksi jokaisen roolit yrityksessä erityisesti päätäntävallan ja sijoitusprosessin näkökulmasta. Varsinkin jos yritys sisältää ystäviä tai perheenjäseniä, niin ihmissuhteiden säilyminen on varmasti tärkeämpää kuin säästetyt verot.

  VastaaPoista
 9. Hyvää pohdintaa. Itse en ole näiden asiantuntija ja etsiskelenkin tietoa optimaalisimmasta toimintatavasta. Olen muutaman vuoden sisään ajautunut kahteen yritykseen osakkaaksi, joista toinen sijoittaa vuokra-asuntoihin 1/4 osuus ja toinen sijoittaa startup yrityksiin 1/3 osuus. Näiden alta löytyy hieman jo sijoituksia. Olen muualla päivätöissä ja kun työnantajani maksaa eläke yms. maksut niin minua käsitellään tällä hetkellä sivutoimisena yrittäjänä.

  Nyt tarkoitus olisi luoda päälle oma holding yhtiö, johon siirtäisin mahdollisesti myös omat pörssiosakesijoitukseni. Vaikka omistaisin tästä holding yrityksestä 1/1 osuuden, niin uskon että minut tulkitaan edelleen sivutoimiseksi yrittäjäksi, siis niin kauan kun olen päivätöissä muualla ja lakisääteiset velvoitteet hoituvat sieltä kautta. Pitkän tähtäimen tarkoitus on että saan sijoituksistani tulevat osingot holding yhtiön kautta uudelleen sijoitettavaksi kevyemmällä verotuksella. Jos kaikki menee hyvin voin jopa tehdä tätä joskus päätyökseni tai kerätä hyvän eläkepotin (yli 35v aikaa). Saa korjat, kommentoida ja antaa vikkejä!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jos sinua kiinnostaa keskustella aiheesta enemmän, niin lähetä minulle ihmeessä mailia. Minua ainakin kiinnostaa henkilökohtaisesti kuulla miten olet järjestänyt yhtiön kautta sijoitusasuntoihin sijoittamisen ja miten se prosessi menee!

   Poista
  2. Asuntosijoittaminen on vasta alkuvaiheessa ja sen suhteen ei ole vielä varaa alkaa neuvomaan. Kokeillaan ja katsotaan miten lähtee toimimaan. Pääpiirteittäin asunnoille on saatava lisäarvoa, muuten prosessi pysähtyy. Pelkän vuokratuoton varaan on huono lähteä rakentamaan, ainakaan pk-seudulla. (Vakuus)arvoa on saatava nostettua maksetusta hinnasta, jota vastaan saadaan lisää lainaa ja lisää asuntoja. Tuloksen saa nollan pintaan melko helposti, joten veroja sinänsä ei tarvinne juuri maksaa, mutta asuntovarallisuus kasvaa kokoajan. Alvillista myyntiä pitäisi jostain keksiä, jotta pääsisi alvirekkariin ja saisi vähentää remppa ym. alvit ja saisi lisäetua yksityishenkilöön nähden.

   Vinkkejä kaipaisin tuohon holding-yhtiön kautta hallintaan, jos niitä jollain on? Asia tullee ajankohtaiseksi piakkoin, mutta voihan sen testata, kuten monet muutkin asiat on tullut kokeiltua ja opittua. Toki jos jollain olisi vinkkejä tai kokemusta niin ei tarvitse kaikkia miinoja talloa..

   Poista
 10. Onko kyisenen prosessi selvinnyt yhtää? Itseäni kiinnostaisi myös kovasti. Nimenomaan holding-yhtiön perustaminen. Osakkeita+sijoitus asuntoja.

  Todella raakile näissä asioissa ja koitan netin kautta aluksi tutkia mahdollisuuksia.

  Toinen kysymys.

  Miten menee tälläinen kuvio käytännössä.
  Tällä holding-yhtiöllä on 100k arvosta osakkeita (2omistajaa yhtiössä, Molemmat palkkatyössä 50/50 omistus)

  Yhtiö tekee tekee vaikka sen 12% tuoton ja oletetaan että myyntejä tehdään koko summalla. eli 12k voitto josta veroa se 20%?

  siitä summasta halutaan nostaa pois vaikka 2k per mies johonkin elämisen kuluihin, niin miten tämän summa verotus menee? Tuleeko lisäveroa heti tuon 20% päälle vielä, kun nostat pois omaan käyttöön rahaa firmalta?

  VastaaPoista
 11. Prosessi on vielä kesken. Muuten asiat rullaavat kiihtyvällä tahdilla. Uusi sijoitusstrategia on aloitettu, johon sijoitusyhtiön perustaminen soveltuis paremmin kuin hyvin...

  Välttämättä voittoja ei kannata nostaa ollenkaan yhtiöstä. Saattaa olla edullisempaa kohdistaa nostot SVOP:iin tai pääomalainaan: Varojen palauttaminen SVOP-rahastosta

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Laskelmassa jäi vain mietityttämään että miten nuo ovat vertailukelpoisia jos yksityinen sijoittaa veron jälkeen niin sillä on raha itsellään. Mielenkiintoisinta olisi nähdä tämän tyyppiset laskelmat niin että kokonaisveroaste olisi tarkkailussa. Jos olisi vielä asiantuntija joka ymmärtää siinä Koy sekä asuntosijoitusten ja rakennusliikkeen kombinaatioita niin olen erittäin kiinnostunut. Tuntuu olevan täysin utopiaa monelle. Hienoa mietintää :)
   Tomi

   Poista
 12. Laskelmissa on se iso ero, että toisessa rahat on jo itsellä ja toisessa ne yhtiössä.
  Kun otetaan päälle verot jotka tulevat siinä vaiheessa on rahat otetaan yhtiöstä itselle tulee
  yhtiön kautta kierrättäminen loppupelissä kalliimmaksi. Eli ensin yhtiön vero ja sitten vielä
  omat verot. Teeppä vielä laskelma jossa huomioit tämän asian niin huomaat eron.

  VastaaPoista
 13. Itse uskoisin, että verohyöty tulee juuri siitä, että kasvattaa pääomaa yhtiön sisällä, sijoittaa sen edelleen eikä nosta osinkoa. Yhtiö kun maksaa veroa 20 % ja yksityishenkilö 30/34% - jää yhtiölle enemmän varoja edelleen sijoitettavaksi kuin henkilölle. :)

  VastaaPoista