Sivut

keskiviikko 25. tammikuuta 2012

Nordea - Pohjoismainen Helmi

Nordea julkaisi mielestäni eilen mukiinmenevän tuloksen vuodelta 2011. Omassa salkussani Nordea kuuluu avainosakkeisiin ja sen paino on huomattava sekä suoran omistuksen muodossa että Sampon kautta. Täten Nordean tämän hetkisen tilanteen lähempi tarkastelu lienee paikallaan.


Tulos


Nordean koko vuoden tulos laski vain hieman vuoden 2010 tasosta, jota voidaan pitää erinomaisena suorituksena valliinneessa taloustilanteessa. Verratuna vuosien 2006-2007 tulostasoon Nordealla on huomattavasti matkaa, mutta toisaalta pankin tulos syntyi tuolloin erittäin suotuisassa taloudellisessa ympäristössä, jolloin korkokate ja luottotappiot olivat täysin eriluokkaa.  Alla on havainnollistettu Nordean EPS kehitystä vuosien 2001-2011 väliseltä ajalta:


Huomattavaa on että Nordean tulos ei ollut lähellekkään tappiota talouskriisin aikana 2008 ja 2009. Pidän saavutusta osoituksena pankin laadusta, riskien hallinnasta sekä johdon kyvykkyydestä, koska esimerkiksi useat muut eurooppalaiset (RBS, Swedbank, jne.) pankit olivat raskaasti tappiolla vastaavana ajankohtana. Kun talous tulevaisuudessa "normalisoituu" tulee myös Nordean tulos petraantumaan nykytasosta.


Kannattavuus


Nordea omanpääoman tuottotaso on tippunut huomattavasti huippuvuosien tasolta. Viime vuoden 10,4% tuotto on vielä kaukana Nordean asettamasta 15 prosentin tasosta.
Olen analysoinut miten Nordean pääoman tuotto on muodostunut viimeisen 11 vuoden aikana ns. Dupont analyysin avulla.

PM AT EM ROA ROE
2001 0,266 0,024 20,44 0,6 % 13,3 %
2002 0,151 0,024 20,71 0,4 % 7,5 %
2003 0,254 0,023 21,24 0,6 % 12,4 %
2004 0,339 0,023 21,79 0,8 % 16,7 %
2005 0,345 0,022 23,62 0,7 % 17,7 %
2006 0,428 0,022 23,78 0,9 % 22,3 %
2007 0,397 0,021 22,66 0,9 % 19,3 %
2008 0,326 0,019 24,69 0,6 % 15,3 %
2009 0,255 0,018 24,40 0,5 % 11,5 %
2010 0,285 0,017 23,18 0,5 % 11,3 %
2011 0,277 0,015 25,60 0,4 % 10,4 %
Average 0,302 0,021 22,92 0,6 % 14,3 %
Peak 0,428 0,024 25,604 0,9 % 22,3 %
Low 0,151 0,015 20,437 0,4 % 7,5 %
 
Pankeille tunnusomaisesti Nordean ROA on matala, mutta korkea kokonaispääoman suhde omaan pääomaan korottaa pankin ROE prosenttia. Hieman huolestuttavaa on Nordean equity multiplier nousu sekä pääoman kiertonopeuden lasku yhdistettynä ROE- tason kutistumistrendiin. Toisin sanoen Nordea on pystynyt alhaisempaan ROE- tasoon samalla kun tase on ollut vivutetumpi ja liiketoiminnan tehokkuus historiallista matalampi. Nordean puolustukseksi voidaan kuitenkin todeta, että vaikka korkotaso on ollut historiallisen matala, on pankki onnistunut saavuttamaan kohtuullisen kannattavuuden haasteista huolimatta.
En usko Nordean yltävän lähitulevaisuudessa huippukorkeaan oman pääoman tuottoon uusista pankkien pääoma vaatimuksista sekä jo edellä mainitusta alhaisesta korkotasosta johtuen. Toisaalta pankin kulutasoa on trimmattu kuluneen vuoden aikana rankasti,  joka tulee varmasti jo vaikuttamaan ensi vuoden kannattavuuteen positiivisesti.


Osinko


Osinko jäi edellisvuoden tasosta, mutta silti tämän hetkisellä kurssilla osinkotuotoksi muodostuu kohtuullinen 4%. Pidän henkilökohtaisesti osingon maltillista leikkaamista järkevänä ajatellen Basel 3 vakavaraisuus vaatimuksia. Mielummin otan hieman vähemmän osinkoa nyt kuin, että joudun osallistumaan parin vuoden päästä osakeantiin.
Osingonsuhde tulokseen on alhaisella tasolla (40%), joka luo varmuutta osingon säilymiseen tai korottamiseen tulevaisuudessa.


Vakavaraisuus


Nordean vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Uudet Core Tier 1 vaatimukset edellyttävät vähintään 9 prosentin vakavaraisuutta, jonka Nordea täyttää kirkkaasti 11,2 prosentin vakavaraisuudellaan. Näitä vaatimuksia eivät monet suuretkaan ulkomaiset pankit täytä, joten Nordea on hyvässä asemassa tulevaisuuden kilpailutilannetta silmällä pitäen. 
Negatiivisenä seikkana mainittakoon Ruotsin valtion esityksen, että pankkien tulisi täyttää vuoteen 2015 mennessä 12 prosentin ydinvakavaraisuus vaatimus. Siihen Nordeallakin olisi vielä tekemistä vaikka tase onkin loistokunnossa ja liiketoiminnan kuluja karsittu rankalla kädellä.Arvostus

Yksi tapa muodostaa arvio Nordean nykyisestä arvostustasosta voidaan muodostaa kolmen eri kompenentin perusteella:

1) Osinkotuotto
2) Tuloksen kasvu
3) Muutos P/E- luvussa


Kaksi ensimmäistä viittaavat fundamentaaliseen tuottoon ja kolmas spekulatiiviseen tuottoon, eli muutokseen kuinka paljon sijoittajat ovat valmiita maksamaan yrityksen tuloksesta . Kokonaistuotto voidaan täten laskea näiden kolmen komponentin yhteenlaskun avulla.
Nordean tämän hetkinen osinkotuotto on noin 4% ja P/E- luku 10. Viimeisen yhdentoista vuoden keskiarvo P/E-lukuun (10,4) verrattuna nykyisen P/E-luvun voidaan arvioida nousevan 3,9%. Pankin pitkäaikaiseksi kasvuksi voidaan varovaisesti olettaa olevan noin 4 ja 5 prosentin välillä. Nämä luvut yhteenlaskettuna Nordean kokonaistuotoksi muodostuisi vaikuttavat 11,9- 12,9 prosenttia vallitsevalla osakkeen hintatasolla.
Tase perusteisesti arvioituna Nordea on mielestäni huokeasti arvostettu. Tämän päivän kurssilla P/B-luku asettuu yhden tuntumaan, joka tuntuu uskomattoman alhaiselta pankille, joka on pystynyt yhdentoista viime vuoden aikana keskimäärin 14,4 prosentin oman pääoman tuottoon. Vaikka Nordea pystyisi jatkossakin ainostaan 11 prosentin ROE- tasoon, muodostuisi tulostuotoksi tällöinkin yli kymmenen prosenttia.

Loppusanat

Olisitko valmis ostamaan johtavan pohjoismaisen pankin osakkeita, jolla ei muun muassa ole suoria vastuita eurokriisin maihin, tällä arvostustasolla? Itse olen lisännyt Nordean painoa salkussani viimeksi joulun aikaan, mutta tällä hetkellä en aio lisätä omistustani. Päätös johtuu täysin siitä, että Nordean sekä Sammon yhteispaino on jo niin merkittävä salkussani että haluan riskinhallinta syistä pidättäytyä ostoksista. Mutta mikäli Nordean osake painuu uudelleen kohti viiden euron tasoa tai sen alle tulen jatkamaan osto-ohjelmaani osakkeen suuresta painosta riippumatta.
torstai 19. tammikuuta 2012

Tästä alkaa Warren Grahamin Osinkopuun kasvatus!

Tässä blogissa seurataan tavoitettani saada kasaan osakesalkku, jonka kuukausittainen osinkotuotto vastaa tämän hetkistä kuukausipalkkaani. Salkkuni rakentaminen ei ala täysin nollasta, vaan olen rakentanut sen pohjat kuluneen kolmen vuoden aikana. Salkkuuni pyrin ensisijaisesti lisäämään osinkoa maksavia erinomaisia yhtiöitä, jotka ovat syystä tai toisesta markkinoilla ali-arvostettuja. Tarkemmat sijoituskriteerit ja säästötavoitteet tulen julkaisemaan myöhemmin tässä blogissa.

Tarkoituksenani ei ole nauttia salkun osinkotuotosta vasta sitten kun kokonaistavoite on saavutettu. Säästän ja sijoitan ajatuksenani, että kuukausittainen osinkotuotto on käytettävissäni elämänlaatuni parantamiseen. Alussa osinkovirta tulee riittämään kenties ravintolaillalliseen tai kuntosalikorttiin, mutta tulevaisuudessa se tulee kattamaan yhä suurempia kuukausittaisia menojani. Tiedostan toki, että valitsemani tapa tulee hidastamaan huomattavasti lopputavoitteeni saavuttamista. Tästä huolimatta haluan mielummin nauttia sijoittamisen tuomista pienistä iloista koko matkan ajan kuin vasta sitten "joskus tulevaisuudessa".

Blogin tarkoitus on tukea tavoitettani kolmella tapaa:
1) Kun tavoite on kerran julkisesti asetettu joudun sitoutumaan säästämiseen huomattavasti tarkemmin kuin mitä saattaisin tehdä mikäli tavoite ei olisi julkinen
2) Koska tulen tekemään myös sijoituspäätökset julkisesti joudun perustelemaan ne tarkemmin.
3) Toivon, että saan palautetta suunnitelmastani ja tekemistäni sijoituspäätöksistä, jotta voin tulevaisuudessa parantaa osaamistani

Osinkotavoitteen lisäksi tulen käsittelemään blogissa minua kiinnostavia sijoittamiseen ja talouteen liittyviä asioita. Tervetuloa Warren Grahamin matkaan!