Sivut

maanantai 26. lokakuuta 2015

Blogin tie on tullut päätökseen


Tämän blogin kirjoittaminen on antanut minulle paljon, mutta nyt on aika laittaa pillit pussiin. Aloitin kirjoittamaan tätä blogia vuoden 2012 alussa. Pelasin vielä tuolloin viimeistä vuotta jääkiekkoa ja mietin mitä tulevaisuus toisi tullessaan. Jääkiekkoura ei "ihan" ollut turvannut loppuelämäksi elantoa, joten uusia ideoita oli pakko kehittää.

En ollut juuri tehnyt töitä pelaamisen ohessa, jos nyt pokeria ei sellaiseksi lasketa. Opinnot Oulun taloustieteellisessä olin aloittanut pari vuotta aiemmin ja olin hyvin kiinnostunut sijoittamisesta. Aito kiinnostus sijoittamiseen olikin suurin syy, miksi halusin kirjoittaa tätä blogia. Tuntui, että ajatukset saivat helpommin selvyyden, kun niistä alkoi kirjoittamaan julkisesti. Myös asetettuun tavoitteeseen oli helpompi sitoutua, kun se oli tuonut julkisesti tarkasteltavaksi

Miksi sitten lopettaa blogi? Pääasiallinen syy lopettaa blogi on sille asetettujen tavoitteiden täyttyminen. Myöskään aikaa kirjoittamiseen ei enää juurikaan ole. Työssäni kirjoitan ja pohdin sijoittamiseen liittyviä kysymyksiä, niin illalla ei enää usein ole aikaa eikä oikein energiaakaan kirjoittaa uudelleen samoista asioista. Myös ajautuminen sijoitusstrategian osalta pois blogin aihepiiristä vaikutti päätöksen tekoon.

Seuraavassa käyn lyhyesti, mitä blogin olemassa olon aikana tapahtui.

Sijoittamisesta

Kun aloitin blogin, niin tavoitteenani oli sijoittaa laadukkaisiin osinkoa maksaviin yrityksiin. Tavoitteena oli siis koota salkku, jonka osinkovirta tulisi olemaan keskimäärin 1000 euroa kuussa. Erityisesti olin kiinnostunut ns. osinkoaristokraateista, jotka pystyvät kasvattamaan osinkoaan vuodesta toiseen. Näiden avulla tavoitteeni oli rakentaa salkku, joka tuottaisi tasaista kassavirtaa arjen menoihin. Kokonaistuoton osalta asetin salkun optimistisen tuottotavoitteen 10 %:iin vuodessa. Lisäksi päätin verrata tuottoa OMXH Cap -indeksiin, jotta tietäisin kuinka rakennettu salkku pärjää suhteessa markkinoihin. Näillä oletuksilla lähdin kohti tavoitetta, jonka olin asettanut saavutettavaksi vuonna 2031.

En olisi koskaan uskonut, että asetettu tavoite voitaisiin saavuttaa alle neljässä vuodessa. Tapa, jolla tavoite saavutettiin on tosin täysin erilainen, kuin tätä blogia aloittaessa ajattelin. Kassavirta osinkoaristokraateista on tällä kirjaimellisesti nolla, koska olen myynyt kaikki tasaisesti kassavirtaa maksavat osakkeet. Päätökseen myydä kaikki osinkoaristokraatit vaikutti suuresti saavuttamani sijoitustulokset. Huomasin, että minulla ei ole kykyä poimia osinkoaristokraattien joukosta niitä yksilöitä, jotka tuottaisivat indeksiä paremmin. Olin kirjaimellisesti kiinni osinkoaristokraatti-indeksissä tuoton osalta. Mitä järkeä olisi siis käyttää aikaa tutkiakseen joka päivä monta tuntia yrityksiä ja saavuttaa indeksin tuotto? Mitä enemmän tutkin sijoitustyyliäni, niin tulin tienhaaraan, jossa oli pakko valita uusi suunta ja myöntää, että olin aiemmin toiminut täysin väärällä pelikentällä. Jos jatkaisin osinkoaristokraattein parissa, niin se olisi järkevämpää toteuttaa suoraan osinkoaristokraatti-ETF:n kautta.

Osinkoaristokraattien tilalle on tullut kvantitatiivinen osakestrategia, johon olen siirtänyt suurimman osan varallisuudestani. Iso osa näistä kohteista maksaa osinkoa, mutta mistään kasvavasta osingosta (tai turvatusta) en puhuisi. Tavoitteen saavuttamiseksi olen käyttänyt myös muita omaisuusluokkia. Blogin aikana olen aloittanut mm. kuukausittaista kassavirtaa tuottavan asuntosijoittamisen. Osa tavoitteesta on täyttynyt myös listaamattomien yritysten kautta, joissa osassa olen mukana myös laajemmassa roolissa kuin pelkän sijoittajan asemassa. Listaamattomien yritysten kanssa toimiminen on lisäksi opettanut paljon itse yritysten päivittäisestä liiketoiminnasta. Tämä on avartanut näkemystä taloudellisten lukujen taakse, kun oikeasti on nähnyt millaisista päätöksistä ja toiminnasta luvut päätyvät taseeseen, tuloslaskelmaan ja kassavirtalaskelmaan.

Myös vähintään 10 % vuosittainen tuottotavoite on täyttynyt. Tähän on vaikuttanut positiivisesti yleinen sijoitusympäristö. Osakekurssit ovat nousseet lähes poikkeuksetta ympäri maapalloa koko blogin olemassa olon aikana. Näin ollen jo pelkästään olemalla mukana osakemarkkinoilla on taannut mukavan tuoton.

Salkun tuotoista

Miten sitten sijoitukset ovat menneet? Salkun kokonaistuotoksi blogin alusta laskien (1.1.2012 - 30.9.2015) muodostui 98,43 %. Samaan aikaan kotimainen OMXH Cap tuottoindeksi tuotti 73,22 %. Korkoa korolle laskettuna salkku tuotti 20,06 % vuodessa ja OMXH Cap TR -indeksi 15,79 %. Molemmat luvut ovat erittäin korkeita ja on epätodennäköistä, että lähitulevaisuudessa päästäisiin samanlaisiin tuottoihin ainakaan indeksitasolla. Toki en pane pahakseni, jos näin tulee käymään.

Salkun tuotto vs vertailuindeksit (Koko salkku 30.9.2013 asti. Tästä eteenpäin pelkän kvanttistrategian tuotot)

Kvantitatiiviseen sijoitusstrategiaan nojaavan salkun kokonaistuotoksi (1.10.2013 - 30.9.2015) muodostui 46,26 %. Samaan aikaan MSCI World Net -indeksi tuotti osinkoineen euroissa laskettuna 29,13 % ja OMXH Cap tuottoindeksi 21,6 %. Korkoa korolle laskettuna salkku tuotti 20,94 % vuodessa ja MSCI World -indeksi 13,64 %. Ylituottoa haastavaan vertailuindeksiin muodostui siis melko mukavasti. Toki 24 kuukautta on vielä hyvin lyhyt aika tehdä mitään pitkälle vieviä johtopäätöksiä strategian kannattavuudesta. Sijoittaminen on siitä pirullista toimintaa, että vasta tulevaisuus kertoo, miten sijoittaja on menestynyt. Ei nimittäin ole mitään takeita siitä, että tulevaisuudessa tuotot olisivat näin hyviä. On vain pakko luottaa valitsemaansa tiehen - meni syteen tai saveen. Olen toki valmistautunut toteuttamaan strategiaa vielä vuosia tästä eteenpäin, jonka jälkeen nähdään, mikä on ollut lopputulos.

Kvanttistrategian tuotot 1.10.2013 - 30.9.2015

Lopuksi

Sijoittamisessa parasta on ollut itsensä haastaminen niin psykologisesti kuin myös älyllisesti. Olen huomannut, että menestyksekäs sijoittaminen on yllättävän paljon puhdasta psykologiaa verrattuna tekniseen osaamiseen. Ilman hyviä hermoja ei markkinoilla voi pärjätä. On nimittäin väistämätöntä, että tappiollisia hetkiä osuu tielle useita varsinkin silloin, kun sijoitetaan pitkäjänteisesti. Markkinoiden lyhyen aikavälin muutoksien ennustaminen ei mielestäni kuulu menestyksekkään sijoittamisen vaatimuksiin. Luulen, että sijoittaja saa eniten irti keskittymällä niihin asioihin, joihin voi itse omalla tekemisellä vaikuttaa ja jättämällä kaikki muu turha spekulanttien huoleksi. Olen ainakin itse valmistautunut siihen, että keskityn omaan strategiaan ja annan markkinoiden tarjota sen tuoton mitä se tarjoaa.

Tuntuu siltä, että olen ollut hyvin onnekkaassa asemassa tähän astisessa työelämässäni. Minulla on ollut viimeisen parin vuoden aikana mahdollisuus tehdä työkseni sitä, mitä haluan ja tavalla jota arvostan. Olen saanut tehdä yhteistyötä sijoitusalan todellisten ammattilaisten kanssa ja saanut imeä tietoa itseäni kokeneemmilta alan konkareilta ja sijoittajilta. Myös tulevaisuudessa tulen toimimaan sijoitusalla, kun työni tulevat jatkumaan Obsido Oy:ssä.

Kiitos myös kaikille kommentteja ja sähköpostia lähettäneille. Usein yhdessä ongelmien pohtiminen ja niiden ratkaiseminen auttaa niin kysyjää kuin vastaajaa oppimaan uutta ja sisäistämään nopeammin asioita, kuin mitä toimimalla yksin.

Olen ollut myös hyvin onnekas, että olen tavannut viime vuosina useita henkilöitä, jotka ajattelevat sijoittamisesta yhtä innostuneesti kuin itsekin. Mitä olen saanut aikaan tämän blogin aikana ei olisi ollut koskaan mahdollista ilman toisten sijoittajien tai ystävien apua. Jokainen tarvitsee apua omalla matkallaan, oli tavoite sitten mikä tahansa. Kiitos siis kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän matkaan.

Tärkeimpänä opetuksena itselle on tästä blogista jäänyt mieleen, että matkan/asioiden aloittaminen on huomattavasti tärkeämpää kuin yrittää suunnitella seuraavaa täydellistä siirtoa. Aloittamalla itselle jotain ennen kokematonta ei voi tietää mihin lopulta päätyy ja millainen matkasta tulee. Se kuitenkin on varmaa, että tekemällä jotain itselle uutta ja haasteellista voi lopputulos olla yllättävä ja matka mielenkiintoinen. Toivotan siis kaikille onnea tulevaan ja kannustan uusia sijoittajan alkuja ottamaan rohkeasti ensi askeleet kohti tuntematonta!

keskiviikko 30. syyskuuta 2015

Vivuttamalla parempi tuotto?


Edelliseen blogi-kirjoitukseen tuli kommentti tuottojen vivuttamisesta paremman absoluuttisen ja riskikorjatun tuoton saavuttamiseksi. En yleensä juuri jaksa kiinnittää huomiota anonyymien henkilöiden antamiin kommentteihin, mutta tämän k.o henkilön esille nostama aihealue kiinnosti strategian kehittämisen kannalta sen verran paljon, että päätin tutkia asia tarkemmin. Eli voisiko nykyisen strategiani saavuttamat tuotot olla samanlaisia absoluuttisesti ja riskikorjatusti yksinkertaisesti vivuttamalla vertailuindeksinä olevaa globaaleille osakemarkkinoilla sijoittavaa MSCI World Net Eur -indeksiä?


Vivuttomattomat tuotot ja riskilukemat

Käytän testauksessa salkun aitoa päiväkohtaista dataa, joka on saatavilla osakevälittäjäni raporteilta. Vertailuindeksin data on ladattu MSCI:n kotisivuilta (josta löytyy muutakin käyttökelpoista tavaraa ilmaiseksi!).

Strategia on tuottanut kokonaisuudessaan 48,19 % aikaperiodilla 1.10.2013 - 18.9.2015 ja samaan aikaan vertailuindeksi (MSCI World NR Eur) 30,48 %.

(On hyvä huomata, että strategian todellinen kokonaistuotto on noin prosenttiyksikön korkeampi, kuin tässä esimerkissä käytettävä tuotto. Tämä johtuu vaatimuksesta käyttää testissä päiväkohtaista tuottodataa, jota minulla ei valitettavasti ole saatavilla toisella välittäjällä olleista sijoituskohteista. Nämä sijoituskohteet ovat kuitenkin olleet kokonaisuudesta pieni osa lukumäärällisesti, joten niiden vaikutus salkun kokonaistuottoon myös hyvin rajallinen. Pientä heittoa toki tulee riskilukujen laskennassa, joka on hyvä huomioida tuloksia arvioidessa.)

Alla on esitetty indeksoitukehitys sekä salkusta (sininen käyrä) että vertailuindeksistä (punainen käyrä).
Kuten kuvaajasta ja alla olevasta taulukosta nähdään, niin strategian tuotto on heilunut hyvin paljon (Volatiliteetti) kahden vuoden aikana ja sen tuotto on poikennut olennaisesti vertailuindeksistä (Tracking error). Salkun tuottoheilunta on ollut selvästi korkeampaa kuin vertailuindeksin. Tästä huolimatta tuotto-riski -luvut ovat hieman vertailuindeksiä parempia (Sharpe- ja Sortino -tunnusluvut). Salkun maksimitappio on suurempi kuin vertailuindeksin ja vuosittainen ylituotto (Alpha) yli kahdeksen prosenttia. Beta-luku on alle yksi, mikä tarkoittaa salkun tuottojen muuttuvan pienemmällä kulmakertoimella kuin vertailuindeksin. Tässä(kin) tapauksessa Beta-luku on hyvin harhaan johtava tunnusluku, koska tiedetään volatiliteettia ja maksimitappiota katsomalla, että ainakin rahoitusteorian tunnuslukujen mukaan salkku on oikeasti riskisempi kuin vertailuindeksi.Salkku vs. vivutettu vertailuindeksi

Halusin testata miten luvuille käy, kun vertailuindeksin päivätuottoja vivutetaan. Testissä vertailuindeksin tuotot vivutetaan 1,5 kertaiseksi. Vivutus on oletettu tapahtuvan päivittäin ja sen kustannus oletetaan olevan 1 % vuodessa (päiväkustannus 1% / 250).

Vivuttamalla vertailuindeksin tuottoja 1,5 kertaiseksi, saamme tuoton näkökulmasta lähes identtisen lopputuloksen salkun kanssa. Kun salkku on tuottanut testiperiodilla 48,19 %, niin vivutettu indeksi tuotti samalla aikaperiodilla 45,4 %. Vivutettu salkku on menestynyt erittäin hyvin nousevilla kursseilla erityisesti 2014 vuoden lopussa ja 2015 alussa. Kuitenkin viime aikainen jyrkkä kurssilasku on syönyt saavutetun hyödyn kokonaan suhteessa salkkuun. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty indeksoitu kehitys kaikista kolmesta tuottosarjasta.


Vivuttamalla vertailuindeksin tuotot 1,5 kertaiseksi saadaan lähelle salkkua vastaava kokonaistuotto, mutta riski-tuotto -luvut muuttuvat heikompaan suuntaan niin absoluuttisesti kuin suhteessa salkun vastaaviin. Vuosittainen tuottojen heilunta nousee 20,4 %:iin ja maksimitappio lähes 26 %:iin. Varsinkin maksimitappio on nyt selvästi korkeampi kuin salkun vastaava. Tuotot eivät vivutuksen jälkeenkään seuraa sen tarkemmin salkun tuottoja, mikä voidaan todeta korkeasta Trackin error -luvusta ja matalasta Beta-arvosta. Näin ollen voidaan ainakin alustavasti todeta, että pelkällä vivutuksella ei voida automaattisesti saada salkkua vastaavia 1) tuottoja 2) samalla riskitasolla.Myös tutkimalla kumulatiivisia tuottoeroja salkun ja vertailuindeksin välillä voidaan todeta, että salkun tuotot ja vertailuindeksien tuotot eivät ole identtisiä ennen tai jälkeen vivutuksen. Jos maailman osakeindeksiä vivuttamalla voitaisiin saada sama tuotto samalla riskitasolla salkun kanssa, niin olisi oletettavaa, että tuottoero pysyttelisi huvin lähellä nollatasoa koko tarkasteluperiodin ajan. Nyt näin ei kuitenkaan ole ollut.Myös tarkastelemalla liukuvaa volatiliteettia näemme, että nämä kaksi (kolme) strategiaa eivät ole identtisiä. Samaan hengenvetoon on kuitenkin todettava, että vivutetun strategian volatiliteetti on lähempänä salkun volatiliteettia kuin vivuttamattoman vertailuindeksin. Samalla huomaamme kuvaajasta, miten vivuttaminen nostaa MSCI World -indeksin tuottojen volatiliteettia (punainen ja vihreä viiva).


Vaikka Beta-luku ei juuri kerro totuutta strategian aidosta riskisyydestä suhteessa vertailuindeksiin, niin on sillä silti merkitystä tulosten arvioimisessa. Käyttämällä 30 päivän liukuvaa arviointiperiodia näemme, että salkun Beta suhteessa vertailuindeksiin muuttuu voimakkaasti ajassa eikä ole näin vakio. Edeltävän voi tulkita siten, että salkun tuotot eivät seuraa vertailuindeksiä (tai sen vivutettua versiota) juuri lainkaan.

Vivutuksen riskeistä

Vivutus altistaa luonnollisesti tuottojen heilunnan kasvamiselle, mikä on yksi riskitekijä ainakin lyhyen aikavälin sijoittajalle. Kuitenkin todellinen riski lainalla sijoittamisessa on markkinalaskujen aikana oman pääoman menettäminen. Mikäli kurssit laskevat tarpeeksi paljon, niin on mahdollista, että sijoittajan oma pääoma on syöty kokonaan ja jäljellä jäävät ainoastaan velat. Myös lainoittaja saattaa muuttaa kurssilaskujen aikaan osakkeiden lainoitusarvoja, minkä johdosta sijoittajan on pakko joko laittaa lisää rahaa arvo.osuustilille tai vaihtoehtoisesti myydä osakkeita kaattaakseen limiitin vaatimukset (jos velan vastapainona käytetään sijoitusinstrumentteja). Pahimmassa tapauksessa lainoittaja myy automaattisesti osakkeita hintaan katsomatta salkusta pois, koska lainoitusarvot paukkuvat ja lainoittaja haluaa rajata oman riskinsä rahoituksessa.

On myös mahdollista, että korkokustannukset tulevat jatkossa nousemaan merkittävästi nykyisestä (ja testissä käytettävästä) 1 %:n korosta. Jos (kun) korkokustannus nousee korkeammaksi tulevaisuudessa, niin myös vipuvaiktuksen saatavat hyödyt tulevat olemaan rajallisemmat. Nouseviin korkoihin liittyy siis suuri riski saatavien (tarvittavien) tuottojen kannalta. Mitä korkeammalle korkokustannukset nousevat, niin sitä vähäisempi on vipuvaikutuksen hyöty. Voidaan heittää yleisenä ajatuksena, että maksettava korko% tulisi olla merkittävästi alle osakemarkkinoiden keskimääräisen tuoton, jotta sen käyttämistä kannattaisi edes harkita. Kukaan ei tiedä koska nykyinen historiallisen matala korkotilanne muuttuu ja kuinka nopeasti, mutta luonnollisesti ei kannata laskea sen varaan, että korot pysyisivät näin matalalla ikuisesti.

Velankäyttöön liittyy myös psykologisia tekijöitä. Laskumarkkinoiden aikaan tieto siitä, että sijoittaja voi menettää pääomansa kokonaan saattaa johtaa huonosti nukuttuihin öihin ja epärationaaliseen käyttäytymiseen. Pääoman menettämisen pelossa sijoittaja saattaa olla taipuvainen myymään pahimman markkinalaskun aikaan osakkeet pois ja näin luopua tulevaisuuden tuotoista. Nyt voi olla vielä helppo ajatella, että en itse koskaan syyllistyisi tyhmään käyttäytymiseen, mutta "kakan osuessa tuulettimeen" voi olla hyvin vaikea pitää tunteet kurissa, kun koko maailma tuntuu luhistuvan ympäriltä.


Lopuksi

Vivutus saattaa nopeasti ajateltuna olla ratkaisu/selitys monen salkun tuottoihin. Vivutukseen liittyy kuitenkin paljon seikkoja, joka tekee sen käyttämisen vaaralliseksi, eikä se usein ole käypä selitys jonkin strategian/salkun hyvään menestykseen. Myös omalla kohdallani taivun ajatukseen, että pelkkä vivutus ei ole strategian tuottojen selittävä tekijä. Itse asiassa tällä lyhyellä tutkimuksella voidaan ainakin todeta, että salkun tuotot tuskin ovat seurausta maailman osakeindeksin tuottojen vivuttamisesta.

Strategia on luotu sellaiseksi, että se ei seuraa yleisiä vertailuindeksejä ja että sen sisältö poikkeaa kaikista maailman ETF:stä. Tämä sen vuoksi, että ei ole mitään järkeä poimia itse salkkuun osakkeita tavalla, jonka voisi saada kustannus- ja verotehokkaasti ETF:n muodossa. Edeltävän vuoksi esim. pelkkään P/B-lukuun perustuvat arvostrategiat eivät enää ole mielestäni kannattavaa aktiivista salkunhoitoa. Tämä siksi, koska saman strategian saa lähes jo markkinalta kuin markkinalta kustannustehokkaan ETF:n (tai indeksirahaston) muodossa.

Hyvästä kahden vuoden menestyksestä huolimatta ei tämäkään strategia mikään tuottoautomaatti ole. Mitään takeita ei nimittäin ole, että tulevaisuudessa strategia menestyisi maailman osakeindeksiä paremmin edes hetkellisesti. Päinvastoin, kertoimet ovat vahvasti strategiaa vastaan johtuen mm. kaupankäynnin kustannuksista. Mutta otetaan nöyrästi vastaan mitä tuleman pitää ja tyydytään markkinoiden antamaan tuottoon valitsemalla strategialla. Sijoittaminen on siitä pirullista, että vasta tulevaisuus näyttää lopputuloksen.

torstai 17. syyskuuta 2015

Tilanneraportti Q2/2015


Vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana salkkuni tuotto on 23,7 %. Samaan aikaan vertailuindeksi (MSCI World Net Return Eur) on tuottanut 11,46 %. Näin ollen menneen kuuden kuukauden aikana salkkuni tuotto on ylittänyt selvästi vertailuindeksin tuoton.

Kvanttisalkulla on nyt historiaa takanaan 21 kuukautta. Tänä aikana salkku on tuottanut 47,49 %. Samaan aikaan maailman osakkeet ovat tuottaneet 41,3 % ja suomalaiset osakkeet 37,9 %. Näin ollen olen edellä vertailukohtia tällä periodilla. Toki 21 kuukautta on vielä hyvin lyhyt aika tehdä mitään johtopäätöksiä strategian kannattavuudesta. Olen valmistautunut toteuttamaan strategiaa vielä vuosia tästä eteenpäin, jonka jälkeen nähdään, mikä on ollut lopputulos.

Positiivista strategiassa on, että se ei seuraa esim. maailman osakkeiden kehitystä orjallisesti ja sen sisältö poikkeaa lähes mistä tahansa vertailuindeksistä 100 %:sti. Näin ollen minulla on ainakin mahdollisuus poiketa passiivisten indeksien tuotosta tulevaisuudessa - positiivisesti tai negatiivisesti. Tulevaisuudessa merkittäviä yli- tai alituoton jaksoja tulee olemaan varmasti. Tämän voi todeta katsomalla alla olevaa kuvaajaakin.


Muutama sana tulevasta. Kahden viikon päästä tuleva päivitys tulee olemaan viimeinen tällä erää tähän blogiin. Matka vuodesta 2012 on ollut pitkä ja tapahtumarikas. En olisi koskaan uskonut blogia aloittaessa, että parissa vuodessa voisi tapahtua näin paljon asioita. Mutta siitä lisää parin viikon päästä.

Yhteenveto Q2/2015

Indeksoitu tuotto Q2/2015: 5,73 % 
Indeksoitu tuotto strategian alusta (21 kk): 47,49 %
Indeksoitu tuotto blogin alusta: 100,09 %
Osakeostot: Strategian mukaisia positioita
Osakemyynnit: Strategian mukaisia positioita

torstai 16. huhtikuuta 2015

Tilannekatsaus Q1/2015


Sijoitusvuosi 2015 on lähtenyt käyntiin mukavissa merkeissä. Vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana salkkuni tuotto oli 17,04 %. Samaan aikaan vertailuindeksi (MSCI World Net Return Eur) tuotti 15,27 %. Näin ollen kolmen kuukauden aikana salkkuni tuotto ylitti hieman vertailuindeksin tuoton.

Kvanttisalkulla on nyt historiaa takanaan 18 kuukautta. Tänä aikana salkku on tuottanut 39,5 %. Samaan aikaan maailman osakkeet ovat tuottaneet 46,1 % ja suomalaiset osakkeet 39,8 %. Näin ollen olen jäänyt jälkeen näistä kahdesta vertailukohdasta. Toki 18 kuukautta on vielä hyvin lyhyt aika tehdä mitään johtopäätöksiä strategian kannattavuudesta. Olen valmistautunut toteuttamaan strategiaa vielä vuosia tästä eteenpäin, jonka jälkeen nähdään, mikä on ollut lopputulos. Positiivista strategiassa on, että se ei seuraa esim. maailman osakkeiden kehitystä orjallisesti ja sen sisältö poikkeaa lähes mistä tahansa vertailuindeksistä 100 %:sti. Näin ollen minulla on ainakin mahdollisuus poiketa passiivisten indeksien tuotosta tulevaisuudessa - positiivisesti tai negatiivisesti. Tulevaisuudessa merkittäviä yli- tai alituoton jaksoja tulee olemaan varmasti. Tämän voi todeta katsomalla alla olevaa kuvaajaakin.


Kuluneen kolmen kuukauden aikana euron kurssi on heikentynyt merkittävästi muita valuuttoja vastaan. Näin ollen esimerkiksi US taalamääräisiin sijoituskohteisiin rahansa laittaneet ovat saaneet "ekstratuottoa" noin 10 % valuuttakurssien suotuisasta muutoksesta. Myös oma salkku hyötyi merkittävästi euron heikkenemisestä, koska salkun sijoituksista valtaosa on noteerattu muissa valuutoissa kuin euroissa. Toki valuuttakurssimuutoksilla saatava hyöty tulee todennäköisesti olemaan pitkällä juoksulla nollasummapeliä, mutta nautitaan nyt saaduista hyödyistä ainakin lyhyellä aikavälillä.


Kolmen kuukauden aikana myin loputkin vanhan osinkostrategian mukaiset sijoituskohteet. Salkusta lähti loistavasti tuottaneet Sampo ja H&M. Euromääräisesti katsottuna Sammon tuotto on ollut paras koskaan tekemäni sijoitus. Ikävä kyllä nyt tuli aika luopua osakkeesta sen korkean arvostustason ja strategiamuutoksen loppuun saattamisen johdosta. Lisäksi myin Q1:sen aikana Tikkurilan ja Venäjä ETF:n, jonka arvostus on edelleen erittäin matala ainakin suhteessa sen historiaansa. Myynti tuli eteen, koska halusin keskittää kaikki suorat (osake)sijoitukset yhden strategian alle.

Sijoitusympäristöstä vielä muutama sana. Tällä hetkellä arvostustasot tuntuvat olevan korkeat suhteessa yritysten fundamentteihin. Lähes jokaisella osakemarkkinalla (pl. kehittyvät osakemarkkinat) nykyinen arvostustaso on historiaan suhtautettuna koholla. Joillain markkinoilla ollaan erittäin selvästi yli historiallisten keskiarvojen. Korkopuolella tilanne on sijoittajan kannalta vielä heikompi (jopa epätoivoinen). Useiden länsimaiden keskipitkistä velkakirjoista saa tänä päivänä negatiivisen tuoton, jos lainat pidetään eräpäivään saakka (esim. Saksa, Suomi, Sveitsi jne.). Edeltävä ei helpota korkotuottoa tarvitsevien tilannetta, joka saattaa edelleen ajaa rahaa tuottojen perässä osakemarkkinoille. Kuitenkaan vallitseva tilanne ei voi kestää ikuisuuteen asti. Näin ollen uskon, että tulevaisuudessa joudumme tyytymään niin osake- kuin korkomarkkinoilla historiallisia tuottoja matalampiin tuottoihin - oli yksilöllinen korko- tai osakesijoitusstrategiamme mikä tahansa. Siihen olen ainakin itse henkisesti varautunut.

Yhteenveto Q1/2015

Indeksoitu tuotto Q1/2015: 17,04 % 
Indeksoitu tuotto strategian alusta (18 kk): 39,5 %
Indeksoitu tuotto blogin alusta: 89,25 %
Osakeostot: Strategian mukaisia positioita
Osakemyynnit: Strategian mukaisia positioita, Sampo, Tikkurila, H&M, Venäjä ETF