Sivut

torstai 18. huhtikuuta 2013

Pitkänaikavälin arvostus ja tuotto


Kuva: ebusinessappraisals.com
"Sijoittaminen on pitkäjänteistä puuhaa." "Osta silloin kuin kaduilla virtaa veri." "Ole pelokas silloin kun muut ovat ahneita, ja ahne silloin kun muut pelokkaita." "Et tule varakkaaksi sijoittamalla säästötilille." Kaikki edeltävät pitävät varmasti paikkansa, mutta mistä tiedämme, että on hyvä aika sijoittaa varoja pörssiin?

Mikään yksittäinen tunnusluku ei varmasti ole täydellinen vastaamaan kysymykseen, että onko markkinat yli- tai alihinnoiteltu. Varsinkin yhden vuoden perusteelle rakennetut tunnusluvut, kuten P/E- luku, saattavat antaa hyvinkin virheellistä informaatiota markkinoiden hinnoittelusta. Muutenkin todellisia sijoittajia pitäisi kiinnostaa enemmän pitkän aikavälin tuottomahdollisuudet ja niiden todennäköisyydet lyhyen tähtäimen sijaan. Yksi tälläinen tälläinen tunnusluku, joka voisi kertoa jotain markkinoiden todellisesta arvostustasosta on ns. Shillerin P/E- luku.

Shiller PE10

Tunnusluvun on kehittänyt amerikkalainen ekonomisti ja Yalen yliopiston professori Robert J. Shiller määrittelemään kokonaismarkkinoiden arvostustasoa. Tavallisesta P/E-luvusta se poikkeaa laskutapansa perusteella huomattavasti, sillä Shillerin P/E-luvussa otetaan huomioon kaikkien S&P 500 indeksiin kuuluvien yritysten tulokset kymmeneltä edelliseltä vuodelta. Tällöin tunnusluvun arvoon ei vaikuta yhden poikkeuksellisen hyvän tai huonon vuoden tulos liian voimakkaasti. Lisäksi lasketut tulokset ovat vielä reaalisia, koska ne ovat suhteutettu kuluttajahintaindeksiin (vrt. Graham P/E10). Näin ollen Shillerin P/E-luku antaa huomattavasti enemmän informaatiota markkinoiden pitkän aikavälin arvostustasosta kuin yhden vuoden perusteelle lasketut luvut.

Sain käsiini dataa Shillerin PE:stä ja sekä indeksin tuottodataa aina vuodesta 1871 lähtien.  Näiden tietojen pohjalta piirsin kuvaajan miten tunnusluku on käyttäytynyt historiallisesti aina vuoden 2012 loppuun saakka. Kuvaajasta nähdään esimerkiksi suurten markkinamullistuksien aikaiset poikkeamat historiallisesta keskiarvosta, jotka ainakin näin peräpeilistä katsottuna olisivat olleet hyviä osto/myyntipaikkoja S&P 500 indeksissä.Tällä hetkellä Shillerin P/E on 22,83, eli selvästi yli pitkänaikavälin keskiarvon 16,42. Tämän mukaan USA:n osakemarkkinoille sijoittamista ainakin indeksitasolla pitäisi välttää. Korkea arvostus tuntuu tosiaan melko ihmeelliseltä, kun ajattelee ainaista kriisiuutisointia markkinoilta. Arvostustaso on siten noussut salakavalasti kaikessa hiljaisuudessa yli pitkänaikavälin keskiarvon.

Mutta hetkinen, kertooko pelkkä keskiarvo tai sen ylittäminen vielä mitään osakkeiden tulevaisuuden tuotoista? Emmehän me tee mitään pelkällä tiedolla pitkänaikavälin arvostuksesta, jos sillä ei ole mitään merkitystä tulevaisuuden kannalta. Jokainen tunnuslukuhan on vasta silloin  käyttökelpoinen, jos sillä voidaan todeta olevan merkittävää hyötyä sijoittajan näkökulmasta katsottuna.

Shillerin PE ja tulevaisuuden havaitut tuotot

Käsiin saamani datan perusteella tein pienen vertailun Shillerin P/E:n käyttökelvollisuudesta tulevaisuuden osaketuottojen ennustajana. Jaoin Shillerin P/E:n perusteella indeksin havaitut tuotot kahdeksaan eri portfolioon. Nämä tuotot edustavat 1, 3, 5 ja 10 vuoden havaittuja tuottoja eri Shillerin P/E lähtökohdista. Tuottolaskemat eivät sisällä osinkoja ja ne on laskettu käyttämättä korkoa korolle laskutapaa.

Mikäli olettamus keskiarvoistumisesta pitää paikkansa, niin meidän pitäisi nähdä ainakin pitemmän aikavälin aikasarjoissa korkeita tuottoja yhdistettynä matalaan P/E-lukuun ja vastakohtaisesti matalia tuottoja yhdistettynä korkeaan P/E-lukuun. Kuvaajasta nähdään, että varsinkin 10 vuoden tuotot ovat olleet hyvin riippuvaisia lähtöarvostustasosta - Kun lähtöarvostustaso on ollut matala, niin tulevat osinkotuotot ovat olleet korkeita. Myös lyhyemmillä tutkimusaikaväleillä on ollut havaittavissa samanlaista tuottokehitystä. Toisaalta lyhyellä aikavälillä epävarmuustekijät vaikuttavat tuottoihin enemmän, jolloin esim. yhden tai kolmen vuoden tuotot saattavat olla poikkeavia odotetuista lukemista. Esimerkiksi teknokuplan aikaan markkinat olivat pitkään yliarvostetussa tasossa, mutta silti yhden ja kolmen vuoden tuotot saattoivat olla siitä huolimatta todella hyviä. Toisaalta pitemmällä aikavälillä kuplasta pihisivät ilmat kunnolla ulos ja samalla 10 vuoden tuotot olivat hyvin matalia, niinkuin Shillerin P/E oli ennustanutkin. Edeltävä lause voidaankin parhaiten summata Warren Buffettin loistavaan lausahdukseen (vapaasti suomennettuna): "Lyhyellä aikavälillä markkinat ovat kuin äänestyskone, ja ajoittain ihmiset äänestävät hyvin epäviisaasti. Pitkällä aikavälillä markkinat toimivat kuitenkin kuin vaaka, joten yrityksen liiketoiminnan paino ja kehitys ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat yhtiön arvostukseen."

Tulevaisuuden ennustaminen vuonna 2013

Yksinkertaisen viivoitinmallin mukaan tämän hetkinen S&P 500 P/E10 22,83 ennustaisi seuraavalle kymmenelle vuodelle noin 40% indeksituottoa. Ilman korkoa korolle laskua tämä tekisi reaalisesti noin 4% vuodessa. Tuottoa voidaan myös ennustaa PE10:n arvon ja havaittujen tuottojen perusteella tehtävän regressiomallin avulla. Testaamani mallin 10 vuoden tulevaisuuden osaketuotto voidaan estimoida seuraavan kaavan perusteella:

10 year stock return = -0,0821 + 11,5672 * E/P10

Tämän mallin mukaan seuraavan kymmenen vuoden tuotto olisi siten:

10 year stock return = -0,0821 + 11,5672 *1/22,83 = 42,5%


Toki malli on aina vain malli, eikä se todellakaan aina ennusta oikein tulevaisuutta. Muutenhan osaketuottojen (ja muiden tapahtumien) ennustaminen olisi helppoa, eikä ylituottoja voisi kukaan tehdä markkinoilla. Rakennettu malli näyttää kuitenkin tilastollisesti käyttökelpoiselta (korkea t-arvo), vaikka sen selitysaste onkin hieman matala (r2). Niille, jotka ovat kiinnostuneet tarkemmista tuloksista, niin alapuolelta löytyy yhteenveto regression tuloksista.Yhteenveto

Vaikka historia ei olekaan tae tulevaisuudesta, niin voi sen tuntemisesta olla paljon apua sijoitustoiminnassa. Vaikka S&P 500 indeksituotto tulisi poikkeamaan merkittävästi ennustamastani, niin tiedän kuitenkin historiaa tarkastelemalla, että todennäköisesti tuleva 10 vuoden tuotto tulee olemaan Us markkinoilla keskimääräistä matalampi kuin korkeampi. Siten kehoitankin Amerikkaan sijoittamista harkitsevia (ainakin indeksitasolla) keskimääräistä suurempaan varovaisuuteen.


Ps. aiheesta kiinnostuneille suosittelen lukemaan Greenbackd- blogista kaksi erittäin hyvää kirjoitusta (1 & 2)

Lähteet: www.multpl.com, Wikipedia.com

lauantai 13. huhtikuuta 2013

Veroilmoitus ja verovähennykset


Kuva: yle.fi
Taas on koittanut se aika vuodesta, kun jännityksellä odotetaan postilaatikkoon tipahtaneen veroehdotuksen sisältöä. Uhkakuvat suurista mätkyistä nostavat hikipisaran toisten otsalle kun vastakohtaisesti toiset avaavat kirjekuoren suuren toivon vallassa, haaveillen suurista palautuksista. Ehkä kuulun vähemmistöön palautusten ja mätkyjen osalta, koska toivon aina saavani maksukuitin verottajalta. Edellinen ei tarkoita sitä, että olisin iloisena maksamassa automaattisesti laskun määräämän summan valtiolle - päin vastoin. Omasta mielestäni verojenmaksu on mennyt silloin putkeen kun tulee hieman mätkyjä, jotka voi sitten kuitata pois vähennyksillä. Näin toimimalla valtiolta on saanut pienen alennuksen alemman veroprosentin muodossa ilman maksettavaa korkoa. Itsellä tämä tavoite veronmaksusta onnistui kuluneena vuonna erittäin hyvin, koska postista tuli hieman maksettavaa takaisin valtiolle.

Sijoitusverotus ja vähennykset

Sijoittamisessa tulos on yleensä pääasiallisesti markkinoiden käsissä, joten sen määrään voi vain rajallisesti itse vaikuttaa. Toisaalta ainoat varmat asiat, jotka vaikuttavat sijoitustulokseen ovat kulut ja verotus, joten niiden minimoimiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Varsinkin nyt kun pääomatulo- ja osinkoverotus on kiristynyt (ja on vielä edelleen kiristymässä) edeltäviin vuosiin nähden. 

Lähtökohtaisesti pääomatuloista maksetaan 30 prosenttia veroa aina 50 000 euroon saakka, jonka jälkeen vero% on 32. Tosin osingoista maksetaan veroa vielä vuodelta 2012 hieman vähemmän kuin suoranaisista pääomatuloista (30% verovapaata). Osinkovero% listatuista yhtiöistä on 21 ja listaamattomista joissakin tapauksissa verovapaata. Myös osuuspääomista (+lisäosuuksista) saatavat korot ovat verovapaita 1500 euroon saakka.

Pääoma- ja ansiotuloista voi sijoittaja hakea useita eri vähennyksiä. Osa vähennyksistä on jo automaattisesti lisätty verottajan toimesta esitäytettyyn veroehdoitukseen (korot), mutta osa täytyy ilmoittaa itse. Mikäli et itse lisää tai korjaa vähennyksiä, niin verottajalle siirtyvä osa pääomatuloistasi saattaa olla merkittävä verrattuna tilanteeseen, jossa täydennät veroilmoituksen huolellisesti. Alla on lista vähennyksistä, joita olen itse lisännyt vuosien varrella veroilmoitukseen:
 • Arvopapereiden ja arvo-osuuksien hoidosta ja säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset + omaisuudenhoitopalkkiot
  • Omavastuu 50e
 • Sijoituslainan korot ja kulut
 • Tietokone
  • 0 % -> kun ei näyttöä laitteiden käytöstä työssä
  • 50 % -> kun näyttöä työkäytöstä
  • 100 % -> kun näyttö pääasiallisesta työkäytöstä. Tällöin tietokonetta on käytetty esimerkiksi huomattavien sivutulojen hankinnassa.
  • Tietokoneen hankintameno vähennetään 25 % vuotuisin menojäännöspoistoin
  • Jos tietokoneen ostohinta on alle 1 000 euroa, hankintamenosta vähennyskelpoiseksi katsottava osuus voidaan kuitenkin vähentää kerralla.
 • Internetkulut
  • Samat prosenttiosuudet ja perusteet kuin tietokoneessa (pl. poistot)
 • Jäsenyydet järjestöissä
  • Osakesäästäjien keskusliitto
 • Ammattikirjallisuus
  • Kirjat
  • Lehdet
   • Arvopaperi, Talouselämä, Kauppalehti...
 • Matkat yhtiökokouksiin
 • Työhuone vähennys
  • Riippuu sijoitustoiminnan laajuudesta
   • 760 euroa/vuosi -> niille, joille työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta ja jotka käyttävät työhuonetta pääansiotulonsa hankkimiseksi
   • 380 euroa/vuosi -> niille, jotka käyttävät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulonsa tai pysyväisluontoisten tai huomattavien sivutulojensa hankkimiseksi
   • 190 euroa/vuosi -> niille, jotka käyttävät asuntoa satunnaisten sivutulojen hankkimiseksi
   •  
     

Kuva: palmettopublicrecord.org
Työhuonevähennyksenä olen käyttänyt tähän asti listan alinta määrää ja tietokoneiden/netin kohdalla 50% vähennystä. Ainakin tänä vuonna tulen käyttämään samoja vähennyksiä, koska sijoitustoiminta ei todennäköisesti vielä täytä verottajan silmissä huomattavien tai pääsääntöisten tulojen vaatimusta.

Kuten huomataan, niin osa vähennyksistä on riippuvaisia sijoittamisen aktiivisuudesta ja tulojen suuruudesta. En oikein usko, että omistamalla 50 kpl Coca-Colan osaketta voi laittaa veroilmoitukseen vähennykseksi matkat ja majoituksen Yhdysvalloissa yhtiökokoukseen liittyen. Toisaalta matka Haukiputaalta Kempeleeseen PKC:n yhtiökokoukseen voi hyvin mennä läpi hieman vähäisemmälläkin omistuksella yrityksestä.

Oman asunnon vuokraus/sijoitusasunnot

Toisin kuin listattujen arvopapereiden kohdalla, niin sijoitusasunnoista saadut vuokratulot on itse ilmoitettava verotuksessa. Vähennysten lisääminen ilmoitukseen on samalla tavalla henkilön itse tehtävä, mikäli haluaa saada ne huomioiduksi verotuksessa. Olen itse vuokrannut omaa asuntoani menneen vuoden aikana, josta olen tehnyt mm. seuraavia vähennyksiä:

 • Korkomenot ja lainanhoitokustannukset
 • Yhtiövastike (sis. sähkö)
  • vuokralainen maksoi itse sähköt ja netin
 • Vuokrailmoituksen kulut
 • Vakuutukset
 • Asunnon vuokraus kalustettuna

Lisäksi asunnon(+kiinteistön) vuokraamisesta voi tehdä seuraavia vähennyksiä, joista itselläni ei ole kuitenkaan kokemusta:
 • Vuokran perintäkulut
 • Remonttikulut
 • Poistot
 • Matkat
  • Asunnon tarkastaminen
  • Asuntoyhtiön kokous

Pääomatulolajin alijäämä ja tappio

Suuri huolenaihe sijoittajalle saattaa syntyä siitä, että mitä tapahtuu niille kuluille, jotka ylittävät pääomatulot. Tämä erotus ei onneksi jää käyttämättä verotuksessa, koska mikäli sijoittajalla on enemmän vähennyksiä ja kuluja kuin pääomatuloja, niin verotuksessa syntyy ns. pääomatulolajin alijäämä. Pääomatulolajin alijäämä voidaan laskea näin:


Lähde: Vero.fi

Tämän alijäämän voi vähentää kuluneen vuoden verotuksessa ansiotulojen perusteella määrätyistä veroista. Alijäämähyvityksen voi laskea kertomalla alijäämän pääomaveroprosentilla. Alijäämähyvityksen enemmäismäärä on 1400 euroa, joka tosin voi olla suurempikin riippuen siitä onko verovelvollisella lapsia (400/800 euroa). Myös naimisissa olo saattaa korottaa vähennyksen enimmäismäärää, mikäli puolisolta jää käyttämättä omaa vähennysoikeutta.

Mikäli alijäämää ei voida kokonaisuudessaan käyttää hyväksi verotuksessa esimerkiksi alhaisten ansiotulojen tai suuren alijäämäkertymän vuoksi (>1400 euroa), niin silloin syntyy pääomatulolajin tappio. Tämän tappion voi henkilö vähentää pääomatuloistaan 10 seuraavan vuoden aikana, mutta se ei enää oikeuta uuteen alijäämähyvitykseen.

Yhteenveto

Kukaan ei tule tekemään veroilmoitusta sijoittajan puolesta eikä verottaja todellakaan muistuta erilaisten vähennysten mahdollisuudesta, joten vastuu ilmoituksen täydentämisestä sekä mahdollisten vähennysten lisäämisestä on täysin sijoittajan itsensä harteilla. Kuitenkin veroilmoituksen tekemiseen kannattaa käyttää tarpeeksi aikaa: Veroilmoituksen tekeminen huolellisesti voi sijoittajan salkun koosta riippuen "tuottaa" euromääräisesti jopa enemmän kuin sijoitustoiminta. Kirjotuksessa esitetyt listat eivät ole mitenkään kaiken kattavia, joten jos lukijoilla on ehdoittaa/korjata mahdollisia verovähennyksiä, niin laittakaa niitä mielellään kommentteihin. Kiristyyhän esim. osinkoverotus ensi vuonna, niin autetaan yhdessä toinen toistamme minimoimaan ainakin maksamamme verot!


Rattoisia hetkiä ja tsemppiä jokaiselle lukijalle veroilmoituksen täyttöön!


*Kirjoittajan ajatuksia voi seurata myös Twitterissä (@Osinkopuu)


Lähteet: Vero.fi & Veronmaksajat.fi

tiistai 2. huhtikuuta 2013

Tilannekatsaus Q1/2013


Sijoitusvuosi 2013 on alkanut hyvin. Ei kai muuta voi sanoa, kun salkun arvo on noussut vuoden alusta 11,2% ja on jo tässä vaiheessa asettamani 10% vuosituoton yläpuolella. Samaan aikaan vertailuindeksi on noussut 7,3%, joten ylituottoa on kertynyt 3,9%.

Vuositasolla salkun volatiliteetti on ollut 10,8%, joka on huomattavasti vertailuindeksin heiluntaa pienempi (15,5%). Viimeisen kolmen kuukauden aikana salkun kuin indeksinkin volatiliteetti on ollut todella matalalla tasolla ja salkun arvo on suuntautunut kohti koilista kuin kapeassa putkessa. Hieman pelottaakin nykyinen markkinatilanne, joka saattaa enteillä "tyyntä myrskyn edellä". Markkinoiden epävarmuutta ovat lisänneet Kyproksen pankkikriisi, Pohjois-Korean sotilaallinen tilanne sekä kotimainen piensijoittajia syrjivä osinkoverouudistus. Pörssikurssien nousu nostaa myös niiden arvostustasoja, joka ainakin allekirjoittaneelle tarkoittaa kohonnutta riskiä. Tällä hetkellä en kuitenkaan näe, että osakkeet olisivat liian kalliita, joten en aloita laajamittaisia myyntiohjelmia omistamissani osakkeissa.

Indeksoitutuotto 2012 alusta lähtien

Kvartaalin aikana ostin kolmea eri sijoituskohdetta. Täydennysostoksia tein Venäjä Etf:ään ja Fortumiin, mutta Aflac tuli täysin uutena osakkeena salkkuuni. Osakemyyntejä tein TeliaSonerassa sekä HCBK:ssa, jotka molemmat myin kokonaan pois portfoliostani. 

Kuten kerroin jo aikaisemmin, niin en aio enää ilmoittaa blogissani salkun euromääräisiä arvoja. Absoluuttisten lukujen sijaan aloitan raportoimaan salkun tarkempia tunnuslukuja mm. Information-, Sortino- ja Sharpe ratio. Lisäksi epäsäännöllisin väliajoin ajan salkun tuottoja ns. Carhartin 4 faktorimallin lävitse, jolloin saan myös "riskifaktori" korjatun ylituoton.

Min Acc Return (MAR%) 0,17 %
Downside Risk 1,40 %
Av Excess Return 1,62 %
Annual Sortino Ratio  4,02
Excess Return Vola 3,11 %
Annual Sharpe Ratio 1,64
Annual Information Ratio 0,09
Market Vola 4,5 %
Portfolio Vola 3,1 %


Yhteenveto Q1/2013:

Indeksoitutuotto: 11,2%
Indeksoitutuotto blogin alusta: 29,6%

Osakeostot: Venäjä Etf, Aflac, Fortum
Osakemyynnit: TeliaSonera & HCBK