Sivut

maanantai 28. toukokuuta 2012

Opintotuki ja Kelan älyttömyydet

Kuva: Neuvola.info
 Postiluukusta kolahti sitten Kelalta oikein miellyttävä kirje: Opintotuen takaisinmaksuvaatimus! Kuten kanssa opiskelijat varsin hyvin tietävät, pitää jokaista opintotuki kuukautta kohti suorittaa yliopistossa opintoja vähintään viiden opistopisteen verran tai muuten uhkaa takaisinmaksuvelvoite. Myös liian suuret tulot voivat johtaa tukien takaisinperintään. Kohdallani tukia peritään takaisin nimen omaan liiallisten tulojen perusteella. Tuloni vuodelta 2010 olivat ylittäneet vuositulorajan 440 eurolla kun hyväksytty määrä olisi ollut 220 euroa. Vuositulon ylitys johtui lähinnä saamistani pääomatuloista (osingot, luovutusvoitot, vuokratulo), jotka olin arvioinut alakanttiin nostaessani tukia.
Tämän kirjoituksen perimmäinen tarkoitus ei ole kritisoida vuositulonrajoja tai suoritettujen opintopisteiden vaatimusta. On nimittäin täysin oma vikani, että sain takaisinmaksukehoituksen, koska laskelmani arvioiduista tuloistani heittävät liikaa suhteessa todellisiin tuloihini. Sen sijaan haluan nostaa esille epäkohdan, joka kohdistuu pääomatulon käsittelemiseen Kelan vuosituloa laskettaessa.

Tulorajat

Kela muutti vuoden 2008 alusta opintotuen vuositulorajoja huomattavasti työntekoa opiskeluaikana kannustavammaksi. Vaikka vieläkään rajat/ehdot eivät ehkä ole täydelliset opinnot ja työnteon yhdistämiseen, niin parempaan suuntaan ollaan silti menty.
Kelan laskelmissa opiskelijan tulot muodostuvat palkka ja pääomatuloista sekä muiden etuuksien yhteen lasketusta summasta. Alla olevan kaavion perusteella Kela vertaa opiskelijan tuloja ja nostettuja opintotukia verrattuna määriteltyyn vuositulorajaan.

Tulorajat. Lähde Kela.fi

Opiskelijan tulojen laskeminen

Tulojen määrittäminen ei ole kuitenkaan ihan yksinkertaista varsinkin opiskelijalle, joka saa pääomatuloja esim. osake- tai asuntosijoittamisesta. Kelan ja verottajan tavat laskea pääomatulojen määrä nimittäin eroaa suuresti toisistaan. Verottaja antaa sijoittajan luonnollisesti vähentää tulonhankkimisesta aiheutuvat kulut sekä mahdolliset luovutustappiot pääomatuloista. Kela vastakohtaisesti laskee pääomatulot yleensä bruttona! Tässä lainaus aiheesta Kelan kotisivuilta:

Saamasi tulot otetaan yleensä huomioon bruttona. Bruttotuloilla tarkoitetaan tuloja, joista ei ole tehty mitään vähennyksiä, eli niistä ei vähennetä veroja, tulonhankkimiskuluja, menoja tai muitakaan vähennyksiä. Seuraavissa kahdessa tapauksessa otetaan kuitenkin huomioon tietyt verohallinnon tekemät vähennykset:
  • Jos olet myynyt osakkeita tai muuta omaisuutta, verohallinto laskee veronalaisen luovutusvoiton vähentämällä myyntihinnasta hankintameno-olettaman tai hankintahinnan ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot (esimerkiksi kaupankäyntikulut). Luovutustappioita ei vähennetä. Luovutusvoitot ovat tulovalvonnassa kaupantekovuoden tuloja. Selvitä osakkeiden tai omaisuuden myynnistä aiheutuneet menot ja kulut verohallinnolle, joka ilmoittaa veronalaisen luovutusvoiton määrän Kelalle.
  • Jos olet saanut vuokratuloa, verohallinto voi vähentää siitä vuokranantajana maksamasi vastikkeet, kunnossapitokustannukset sekä lämpö-, sähkö-, vesi- ja vakuutusmaksut. Velan korkoja ei vähennetä. Selvitä menojen ja maksujen määrät verohallinnolle, joka ilmoittaa tulovalvonnassa huomioon otettavan vuokratulon määrän Kelalle.
Varsinkin ensimmäinen kohta on osakesijoittamisen näkökulmasta mielestäni täysin epäoikeudenmukainen, koska osakesijoittamisen luonteeseen kuuluu välillä voitokkaiden ja  välillä tappiollisten sijoitusten tekeminen. Havainnollistaakseni edeltävää epäkohtaa otetaan esimerkiksi opiskelija, joka ostaa 1000 eurolla osakkeita joka kuukauden alussa ja myy ostamansa osakkeet kuun lopussa hinnasta välittämättä (sis. kaupankäyntikulut). Oletetaan, että joka toinen kuukausi hän tekee onnistuneen osakekaupan ja tuplaa rahansa. Puolena kuukausista hän tekee vastakohtaisesti katastrofaalisen huonon osakeostoksen ja menettää sijoittamansa summan kuun lopussa. Täten vuoden lopussa henkilö on tehnyt useamman osakekaupan, jonka lopputuloksena hänen pääomatulot ovat verotuksessa pyöreä nolla. Kelan laskutavan mukaan kyseinen henkilö on kuitenkin saanut 6000 euroa pääomatuloja, jotka lasketaan mukaan kokonaistuloihin!

En oikein ymmärrä Kelan logiikkaa pääomatuloja laskettaessa. Eihän aktiivista sijoittamista harrastavan opiskelijan todelliset vuositulot ole kasvaneet mihinkään, jos hänen viivan alle jäävä tulos näyttää nollaa tai jopa negatiivista lukuarvoa loppuvuodesta! Myös sijoitusvelan korkojen vähentämisoikeuden puuttuminen on mielestäni hieman kummallista.

Omalla kohdallani juuri korkojen ja tappioiden vähennysoikeuden puuttuminen tuloja laskettaessa nostavat Kelan papereissa vuosituloni huomattavasti korkeammaksi kuin mitä ne todellisuudessa ovat. Mielestäni tämä ei ole millään lailla oikeudenmukaista ja laittaa eri lähteistä saatavat tulot eriarvoiseen asemaan. Mikäli joku osaa selittää minulle järkevästi perustellen varsinkin tappioiden vähentämisen kelvottomuuden Kelan laskelmissa, niin olen "pelkkänä korvana" kuuntelemassa!


Neuvo aloittaville opiskelijoille

Jos opiskeluaikana aiot aloittaa kasaamaan pesämunaa tuleville vuosille, niin paras sijoitusmuoto voi hyvinkin olla indeksirahastot sekä osingot uudelleen sijoittavat ETF:t, sekä niiden passiivinen holdaaminen opiskelujen ajan. Tällöin saadut osingot tai luovutusvoitot eivät rasita tulorajoja, jolloin voit nostaa palkkatuloja enemmän ja silti sijoittaa saamasi rahat tehokkaasti. Asuntosijoittamisen jättäisin myöskin vähemmälle sijoitusvelan korkojen vähennysoikeuden puuttuessa Kelan laskelmista.

maanantai 21. toukokuuta 2012

Takaisin sorvin ääreen


Viimeisestä blogipäivityksestä onkin jo ehtinyt vierähtämään aikaa, joten on aika päivitellä menneitä tapahtumia ja tulevaisuuden odotuksia. Edellisen kirjoituksen jälkeen olen viettänyt aikaa ulkomaan lomareissulla ja muutenkin ottanut rennosti blogin ja opiskelun suhteen. Kuten asetin tavoitteekseni blogin ensimmäisissä kirjoituksissa, haluan rikastuttaa elämääni salkkuni tuotolla enkä halua vain säästää rahaa säästämisen ilosta. Lomareissun maksoin saamistani osingoista, josta tunsin kieltämättä suurta ylpeyttä. Tuntui palkitsevalta, että sijoittamisharrastuksella on positiivisia elämän laatua parantavia vaikutuksia. Jos ja kun noudatan suunnitelmaani, niin tulevaisuudessa osinkotulo tulee riittämään aina vain useampiin asioihin, joita olen halunnut tehdä elämässäni.


Loman aikana en kuitenkaan malttanut olla täysin seuraamatta talousuutisia maailmalta. Olen seurannut mielenkiinnolla esim. Kreikan tapahtumia (lue: farssia!) ja niiden vaikutuksia pörssien kehitykseen. Kreikan ja Eurokriisin vaikutus onkin ollut suuri kursseihin erityisesti kotimaan sekä Ruotsin pörsseissä, joissa alkaa olla jo ostokelit. Kurssilasku on täten tarttunut myös seuraamieni yritysten osakkeiden hintoihin. Seurantalistani osakkeista yhä useampi on alittanut asettamani ostotason ylärajan. Olenkin viime aikoina lisännyt hieman omistustani parissa yhtiössä, joista esimerkkeinä pienet ostot Fortumissa sekä Nordeassa. Valitettavasti kurssilasku ei ole kuitenkaan tarttunut samalla voimalla seuraamiini laadukkaiden jenkkiyritysten osakkeisiin, joita lisäisin myös mielelläni salkkuuni.

Yksi edellä mainittujen loistoyhtiöiden tunnusmerkeistä on, että niiden liiketoimintaan ei kohdistu merkittäviä paineita tai epävarmuustekijöitä edes haastavan taloustilanteen aikana. Tämän seurauksena on harvinaista, että loistoyhtiöiden osakekurssit heiluisivat riittävästi markkinapanikoinnin aikana ja näin tarjoaisivat tilaisuuden ostaa laatua alennettuihin hintoihin. Itse uskonkin, että mikäli markkinat tarjoavat poikkeuksellisen mahdollisuuden hankkia loistoyhtiötä edullisesti, niin pitää sijoittajan sulkea korvansa markkinoiden pessimistisyydeltä ja ostaa osakkeita rohkeasti. Hankittuaan osakkeet suosittelen sijoittajaa pitämään niistä visusti kiinni sekä välttämään lyhyt aikaista kaupankäyntiä. Nimittäin osakemarkkinat ei välttämättä tarjoa ihan heti uutta mahdollisuutta laadukkaiden osakkeiden edulliseen hankintaan.

Yksi jenkkiyritys, jota seuraan erityisen tarkasti tällä hetkellä on Medtronic. Yrityksen kurssi on laskenut maaliskuun huippunoteerauksesta lähelle asettamaani tavoitearvoa. Toivottavasti osakkeen kurssi jatkaa vielä hetken laskutrendiään, jotta voin lisätä uuden yrityksen osakkeiden keräilysarjaani!