Sivut

tiistai 4. joulukuuta 2012

Maalaa maailmasi


Seuraava ostokohde!
Varmaan jo otsikostakin pystyi päätelemään, että tämä kirjoitus tulee käsittelemään yhtä kotipörssimme laadukkainta yritystä eli Tikkurilaa. Tikkurila on hyvin poikkeuksellinen yhtiö Suomessa maassa, jossa on huutava pula todella laadukkaista brändiyhtiöistä. Omistan entuudestaan jo pienen palan (tosin hyvin pienen) Tikkurilaa ja olen viime aikoina kytännyt silmä kovana osakkeen kehitystä markkinoilla. Tikkurilan kurssi on hyvin lähellä täydennysoston tekemistä, joten saatan lisätä sen painoa salkussa jo tällä viikolla.

Yrityksestä

En lepertele sen enempää ihastuksestani Tikkurilaa kohtaan ilman perusteita. Olen koonnut alapuolelle ranskalaisin viivoin mielestäni tärkeimpiä ydinkohtia liittyen Tikkurilan liiketoimintaan, yrityspiirteisiin ja tunnusluikuihin.

 • Yritys
  • Vahva brändi -> Kuluttajat tottuneet, että Tikkurila = Laatu
  • Vahva hinnoitteluvoima -> kulut ja raaka-aineiden hinnannousu voidaan siirtää lopputuotteen hintaan
  • Markkina-asema Pohjoismaissa
  • Markkinajohtaja useissa maissa
 • Liiketoiminta
  • Lähes syklitön -> Huom! syvässä lamassa myös "laaduttomat" maalit kelpaavat kuluttajille
  • Ei sido paljon pääomia -> Korkea ROE
  • Ei vaadi jatkuvaa investointia -> Matala CAPEX
  • Vahva liiketoiminnan kassavirta yhdistettynä matalaan CAPEXiin = Owner earnings korkea
  • Maltillinen velkavipu -> laskenut koko pörssi taipaleen ajan-> gearing Q3 2012: 42,1% vs 2011 53,3%
 • Kasvumahdollisuudet
  • Venäjä -> Keskiluokkaistuminen -> Sisustusmaalaus, remontti, uudiskohteet...
  • Itä- Eurooppa -> Kannattavuus saatava myös paremmaksi
  • Miinuksena Pohjoismaiden hidas kasvu, joka johtuu jo kotitalouksien valmiiksi korkeasta maalimäärien käytöstä
 • Johto
  • Rationaalinen
  • Ei hätiköityjä päätöksiä/Investointeja
 • Omistusrakenne
  • Oras/Paasikivet -> Kasvolliset omistajat pitkäaikaisen sijoittamisen kannalla -> Yhtiötä kehitetään pitkäjänteisesti kannattavuutta unohtamatta -> Piensijoittaja ystävällistä
 • Tulos ja liikevaihto
  • Tulos ei kasvanut merkittävästi pörssilistauksen aikana -> Tikkurilakaan ei ole täysin immuuni finanssikriiseille
  • Graham Sales growth 2002-2011: 3,5% -> Lukemaan vaikuttaa edelleen finanssikriisin aikainen kasvun hidastuminen.
  • Vuosi 2012 tulee olemaan huomattavasti parempi kuin 2011 -> Tulos ja Liikevaihto kasvaa -> Ennätys EPS
  • Kassavirta huomattavasti viime vuotta parempi
 • Tunnuslukuja
  • EBIT% 2005-2011: 10,7 vs 2011: 9,5 -> laatuyhtiön merkki -> Normalisoituu takaisin keskiarvoon tai yli kun kuluja karsitaan -> merkkejä jo ilmassa: 2012 Q1-Q3 14% vs. 2011 Q1-Q3 12,4%
  • ROE% 2008-2011: 25,3
  • P/B: 2,98
  • P/E: 13,7
  • D/P: 5,1%
  • ROE 2011 / PB: 6,14%
  • ROE ave / PB: 8,49%
 • Osinko
  • 2010 0,7€ 2011 0,73€
  • Payout- ratio 91% -> En ole huolissani, koska alhaiset investointitarpeet + vahva kassavirta
  • Osinko tulee todennäköisesti kasvamaan ensi keväänä tuloksen ja kassavirran kasvun johdosta
 • Arvostus
  • Haastavahko tulos- ja tasepohjaisesti
  • Katseet owner earnings- mallin pohjaisiin lukuihin kertovat täysin muuta tarinaa-> Jo nykyisellä hintatasolla Tikkurila on ostopaperi
Summa summarum, Tikkurilassa on paljon sellaisia asioita, joita edellytän buy - and -hold sijoitukselta. Oikeastaan omaan sijoitusstrategiaan Tikkurila sopii loistavasti tylsääkin tylsempänä liiketoimintana, johon sijoittaminen ei aiheuta minkäänlaista euforian tunnetilaa suuremmassa osaa sijoittajista. Toisaalta voidaan sanoa, että mitä tylsempi sijoitus on niin sitä parempi se keskimäärin tulee olemaan. Ainakin omalla kohdalla näin on käynyt kerta toisensa jälkeen.

Tikkurilasta kiinnostuneelle suosittelen lukemaan myös Jukka Oksanharjun kirjoituksen Nordnetin blogista. Minulla ei ole juuri mitään lisättävää tai korjattavaa hänen kirjoitukseen, muutoin kuin arvostuksen läpikäymistä vielä tarkemmin.

Tikkurilan arvostus

Kuten edellä mainitsin, niin Tikkurila vaikuttaa haastavasti arvostetulta esimerkiksi perinteisen P/E- mittarin mukaan. Jos käytämme edellisissä kirjoituksistani tuttua neutraloidun P/E-luvun ja ylisyklin tuloksen avulla saatavaa  fair- valueta niin se olisi alla olevilla parametreillä laskettuna 9,27€.

ROE = 22%, g = 5%, Normalisoitu EPS = 0.8€, r = 12%

P/E * EPS = 11,04 * 0,8 = 9,27€

Näiden tietojen perusteella Tikkurilaan ei kannattaisi missään nimessä sijoittaa, kun vertaa saatua tulosta yrityksen nykyiseen arvostukseen (14,24€). Toki oma diskonttakorko on korkea, mutta haluan ostohinnan ja "oikean hinnan" väliin mahdollisimman suuren turvamarginaalin, jolloin arvioiduille parametreille voidaan sallia epätarkkuutta ilman että sijoitustulos tulisi olemaan heikko. Tarkastetaan kuitenkin vielä millainen ostoarvo saadaan laskemalla Tikkurilan arvostus Owner Earningsien perusteella.

Owner Earnings
Katse kassavirtaan! Kuva: The Wall Street Journal
Varmasti monelle on jo entuudestaan tuttu vapaan kassavirran arvostusmalli, jossa diskontatut tulevaisuuden vapaat kassavirrat muodostavat yhtiön arvon. Kassavirtalaskelmat ovat hyvin käyttökelpoinen väline sijoittajille, koska niitä on vaikeampi manipuloida yrityksen johdon toimesta verrattuna tulospohjaisiin lukuihin.

Vapaan kassavirran kautta voidaan laskea yrityksen kokonaisarvo, jolloin kassavirrat diskontataan yrityksen kokonaispääoman tuottovaatimuksella (WACC), tai yhtiön arvo omistajille, jolloin diskonttatekijänä käytetään sijoittajien tuottovaatimusta. Käytän itse jälkimmäisen mallin muunnettua versiota, jota kutsutaan vapaasti suomennettuna omistajatuloksi (owner earnings).

Edellä mainittu malli ei suinkaan ole uusi keksintö vaan sen esitti ensimmäisen kerran Warren Buffett vuoden 1986 sijoittajakirjeessään:

Owner earnings: " These represent reported earnings plus depreciation, depletion, amortization, and certain other non-cash charges less the average annual amount of capitalized expenditures for plant and equipment, etc. that the business requires to fully maintain its long-term competitive position and its unit volume."

Lyhyt kaava laskea omistajatulo on vähentää yrityksen liiketoiminnan nettokassavirrasta sen liiketoiminnan ylläpitämiseen kuleneet rahavirrat (CFO - Maintenance Capex). Mallin hyviä puolia verrattuna vapaankassavirranmalliin on, että se ei ota huomioon rahoituseriä, kuten esimerkiksi velan lyhentämistä tai velkaisuuden nousua, joilla ei pitäisi olla merkitystä sijoittajan saamaan kassavirtaan. Myöskään yrityksen kasvuun suuntautuvat kassavirrat eivät pienennä laskettavaa kassavirtaa. Omistajatuloa voikin hyvin kuvata kassavirraksi, joka jää sijoittajan käteen liiketoiminnan pyörittämisestä.

Mallin haasteena on laskea pois yritysten rahavirtalaskelmissa ilmoittamasta Capexista kasvustrategiaan kuluvat rahavirrat. Yritykset harvoin ilmoittavat suoraan mikä osa kuuluu liiketoiminnan ylläpitämiseen ja mikä kasvuun. Itse käytän laskuissa miltei aina yritysten ilmoittamaa Capexia ja harvoissa tapauksissa yritän jakaa rahavirtaa ylläpitoon ja kasvuun kohdistuviksi (pl. esim. Nokian Renkaat). Alla olevassa taulokossa on Tikkurilan operatiivinen kassavirta ja laskemani Capex vuosina 2003 - 2011.

Tikkurila OCF Capex OE
2003 26,0 12,8 13,2
2004 51,5 5,3 46,2
2005 57,4 4,5 52,9
2006 55,1 8,3 46,8
2007 51,4 36,1 15,3
2008 55,7 25,4 30,3
2009 62,5 13,1 49,4
2010 63,9 11,1 52,8
2011 37,1 15,2 21,9
Average 51,2 14,6 38,4
Peak 63,9 36,1 52,9
Low -19,0 4,5 13,2


Käyn seuraavaksi yhden tavan laskea Tikkurilan "ostoarvo" owner earnigsien perusteella käyttäen hyväksi Gordonin kasvumallia. Esimerkiksi voimme käyttää normalisoituna omistajatulona kolmen viime vuoden lukemia ja laskea niiden avulla vaadittu ostotaso.Syklisille yhtiöille on perusteltua käyttää pitempää normalisointijaksoa, jolloin yhden vuoden merkitys pienentyy keskiarvon alle.

Tikkurilan hinta = P, Tuottovaatimus = 12%, g = 5%, Normalisoitu OE = 41,4

P = OE * (1+ g) / (r -g) = 41,4 * 1,05 / (0,12 -0,05) = 621, 01 M€

Kun vertaamme tätä lukua Tikkurilan nykyiseen markkina-arvoon 630 M€, niin voimme sanoa osakkeen olevan kohtuullisen huokeasti arvostettu.Vielä kun tiedämme jo tässä vaiheessa, että yrityksen OCF tulee kasvamaan merkittävästi viime vuodesta, niin arvostus on jo tällä tasolla huomattavan edullinen verrattuna yrityksen riskeihin.

Tikkurilan kohdalla tuloksen kautta laskettava arvostus näyttää korkealta verrattuna omistajatuloon perustuvaan lasketapaan. Edeltävä on seurausta siitä, että Tikkurilan suurimmat investoinnit ovat takanapäin ja niihin kohdistuvat vuotuiset poistot ylittävät capexin. Toisin sanoen Tikkurilan tulos näyttää tänä päivänä yritykseen sijoittavalle liian pieneltä johtuen aiemmista investoinneista, jotka eivät kuitenkaan vaikuta omistajan saamaan tulevaisuuden kassavirtaan!

Lopuksi

Omat ostot tulen aloittamaan todennäköisesti lähiaikoina, mikäli kurssi ei ota suurta loikkaa ylöspäin. Suunnitelmissani on kasvattaa positiota pikku hiljaa suuremmaksi, joten en missään nimessä panisi pahakseni, jos kurssi laskisi olennaisesti nykyisestä. Ostin osaketta ensimmäisen kerran tammikuussa lähellä nykyistä kurssia, mutta tuosta ajankohdasta Tikkurilan sisäinen arvo on kasvanut enemmän kuin siitä irronnut osinko. Täten ostamalla tänään osaketta samaan kurssiin kuin tammikuussa teen paremmat kaupat. Toivottavasti muutaman kuukauden päästä Tikkurila edustaa salkussani 6-10 prosentin painoa. Laatua on mukava ostaa sopuhintaan!


Lähteet: Kauppalehti.fi, Tikkurilan sijoittajasivut/julkaisut, Berkshire Hathaway sijoittajakirje 1986
 

8 kommenttia:

 1. hyvä analyysi. tikkurilan korkea markkinaosuus vaan hiukan epäilyttää. olisiko siinä laskuvaraa? olen yrittänyt ymmärtää miksi se ei laske?

  -tikkurilan vahva kumppanuus rautakauppojen kanssa. varsinkin k-kaupan. en usko, että tämä sidos löystyy. voit ostaa k-raudasta vaikka t-lusikallisen high-end maalia. Muita merkkejä myydään purnukoissa( ei 100% varmuus ). Tämä kumppanuuus sisältyy osittain venäjäänkin.

  -käsittääkseni tikkurilan etumatka on nimenomaan vahvojen brändien ja palvelun kombinaatio. muut yhtiöt ovat laiskoja. Ne pitävät rautakauppoja logistiikkakeskuksina eivätkä yritä tosissaan. Tämä on osittain ymmärrettävää, koska tikkurilan pohjoismaat eivät ole kovan kasvun aluetta. Uhka on siinä, jos kilpailijoilla tulee osaavampi johto, joka yrittää tosissaan tappaa tikurilan osuutta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos!

   Tikkurilan, niin kuin minkä tahansa brändiyhtiön, kohdalla oman tuotemerkin pitäminen kiinnostavana ja mielenkiintoisena on koko liiketoiminnan ydin. Tottakai jakelukanavat on hyvin olennainen osa myös toimivaa kokonaisuutta, jolla asiakas saadaan koukutettua tuotteen pitkäaikaiseksi käyttäjäksi. Esimerkiksi kaupoilla ja niiden työntekijöillä on suuri rooli tuotteen menekin kannalta sillä mitä he suosittelavat asiakkaalle (vrt. Vianor ja NRE). Siksi Tikkurilankin on pidettävä hyvät suhteet yllä jälleenmyyjiin, että he suosittelevat juuri heidän highend maaleja jatkossakin kuluttajille.

   En kuitenkaan olisi millään lailla peloissani (lamaa lukuunottamatta) Tikkurilan brändin kestävyydestä. He ovat rakentaneet sitä vuosikausia ja ovat ansainneet laatuyhtiön maineen niin kuluttajien kuin myyjienkin joukossa. Edeltävä ei tapahdu yhdessä yössä tai edes vuodessa, joten liiketoiminnan ympärillä on ainakin jonkinlainen vallihauta.

   Monella mmaliyhtiöllä olisi varmasti ollut samanlaiset mahdollisuudet hyödyntää innovatiivisia ratkaisuja (maalien sekoitus, sävytys, sisustusmaalaus, markkinointi jne...), mutta he eivät ole käyttäneet mahdollisuuttaan. Toivon Tikkurilan keskittyvän jatkossakin tuottamaan asiakkailleen innovatiivisia ratkaisuja, joka edelleen kasvattaa yrityksen brändiarvoa ja kiinnostusta Tikkurilaa kohtaan.

   Poista
 2. Laatua, Warren, laatua! Otat paikkaasi yhä korkeammalta auktoriteettieni keskuudessa :) esim. tämä Owner earningsin esittely oli todella hyvä ja samalla myös uusi asia mulle. Keep up with The good work.

  Tikkurila ei oo mulle tuttu kuin Oksaharjun ja sun esittelyjen kautta. Tuli kuitenki mieleen, että eikö tavoitehinnan saa aina näyttämään mieleiseltä intrinsic valuelta, kun tarpeeksi montaa arvonmääritysmallia tai muuttujia pyörittelee? Oon ainaki omista laskuista huomannut sen :) No toisaalta riittävän paksu turvamarginaali korjaa arvonmäärityksen epätarkkuudet, sillä sehän on tunnetusti vaikeaa puuhaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos!

   Arvostusmallien huono puoli tosiaan on, että niistä saa haluamansa tuloksen ulos, mikäli hieman vaihtelee muuttujien arvoa. Siksi onkin hyvin tärkeä pitää omasta mallista ja muuttujien määrittämisestä kiinni, ettei tule heikkona hetkenä yliarvioimaan omia "analyytikon" taitoja.

   Se, että tulos- ja tasepohjaisesti Tikkurila näyttää kalliilta hillitsee omia ostohaluja, vaikka OE:ien perusteella hinta onkin houkuttava. Siksi ostan maltillisesti Tikkurilaa salkkuuni.

   Olen hankkinut ensimmäisen erän suunnitelluista ostoista osaketta salkkuuni ja aion jatkaa ostoja, mikäli kurssi laskee nykyisestä. Tällä hinnalla en tule ostamaan täyteen tavoittelemaani 6-10 prosentin painoa.

   Vaara on tietysti olemassa, että en ehdi (uskalla) ostaa osaketta tarpeeksi, kun se on kohtuullisissa hinnoissa. Näin minulla on käynyt tänä vuonna jo PKC:n ja Yit:n kanssa! Mutta mielestäni maltilliset ostot suunnitelmien mukaan on osa riskien hallintaan, joka turvaa sijoittajan selustaa ylilyönneiltä (oman mielenhallinta).

   Poista
 3. Hyvä kirjoitus. Erityiskiitos tuosta owners earningsien tarkemmasta tarkastelusta. Itse olen käsitteeseen törmännyt mutta tarkemmin ei ole tullut perehdyttyä, tässä se tuli hyvässä paketissa. Kiitokset.

  Tikkurilasta sen verran että ROE näyttäisi olevan pelottavankin korkea. Itse pitäisin maaleja kuitenkin jossain määrin bulkkituotteena ja voisi ajatella, että pidemmällä aikavälillä tuota 25% tasoa on vaikea pitää. Luulisi kilpailjoidenkin haluavan osan kakusta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitti, kiitti!

   En myöskään usko, että ROE- taso 25 voisi olla kestävä. Tikkurilan korkea ROE on ollut seurausta korkeasta velkaisuudesta, joten nykyisellä tasolla oman pääoman tuotto asettunee hieman kahden kymmenen paremmalle puolelle. Edeltävä on ainakin minulle täysin riittävä, koska se on saatu aikaan pienemmällä riskillä (velkaisuus).

   Poista
 4. Hei, miellyttävä lukea perusteellisesti kirjoitettua analyysiä. Jäi kuitenkin ihmetyttämään tuossa gordonin mallissa, että kuinka päädyit seuraavaan: "g = 5%". Käsittääkseni kyseessä on siis ennakoitu kasvu ja jos lukema todellisuudessa heittää prosenttiyksiköllä alaspäin tippuu koko analyysiltä pohja.

  VastaaPoista
 5. Kiitos!

  Olet oikeassa, että termi "g" viittaa tulevaisuuden kasvuun. Olet myös oikeassa siinä, että pienikin muutos arvostusmalleissa muuttaa paljon laskettua fairvalueta tai ostohintaa. Sen vuoksi parametrit pitää valita hyvin konservatiivisesti, että lasketut arvot ei ole ainakaan yläkanttiin.

  VastaaPoista